Дитяча хореографія

ПЛАН

Вступ 

1. 1. Специфіка хореографічного мистецтва.       

1. 2 Роль хореографії в розвитку дитячої творчості.   

Висновок    

Список літератури.        

Вступ 

Наш народ і країна переживають зараз складний, кризисний період. Зміни відбуваються не лише в політиці і економіці, але і в свідомості людей. Суспільство звернуло увагу на мистецтво, зрозумівши необхідність гуманізації. Проблеми нравово-естетичного характеру виявилися у фокусі загальної уваги.

Але естетичне виховання займало не останнє місце і раніше. Проте мистецтво як би втратило свій потенціал, перестало бути дієвим знаряддям у вихованні особи.

Серед безлічі форм етично-естетичного циклу хотілося б виділити хореографію, оскільки вона, жодне інше мистецтво, володіє величезними можливостями для повноцінного естетичного вдосконалення дитяти, для його гармонійного розвитку духовного світу. Заняття танцем не лише учать розуміти, але і створювати прекрасне. Вони розвивають образне мислення і фантазію. Але не дивлячись на вище перераховані особливості хореографії, безліч відомих педагогів, хореографів, психологів, мистецтвознавців так і не змогли вставити хореографію в обов'язкову основу виховання дітей.

Метою нашої роботи є вивчення педагогічних для психологотипу умов, які сприяють успішному розвитку дитячої творчості.

Завдання:

1.         Розглянути єство поняття дитячої творчості.

2

        Вивчити можливості хореографії.

3.         Проаналізувати роль хореографії в розвитку дитячої творчості.

Як гіпотеза ми передбачили, що хореографія сприяє розвитку дитячої творчості.

Предмет дослідження: розвиток дитячої творчості в процесі навчання хореографії.

Об'єкт дослідження: процес навчання хореографії.

Структурно робота складається з введення, двох глав, висновку і списку використовуваної літератури.  

1. Методи розвитку дитячої творчості в процесі навчання хореографії.

1. 1. Специфіка хореографічного мистецтва.  

Естетичні питання хореографії в нашій спеціальній літературі до цих пір ще представляють мало вивчену область. Відбувається це тому, що за давньою традицією хореографічне мистецтво незаслужено вважається вузьким, суто специфічним, відокремленим від широкого круга світоглядних проблем, що стоять перед нашою естетичною наукою. Тим часом, багата і багатообразна практика балетного мистецтва, не випадай вона з сфери нашої естетики, могла б мати для неї велике значення.

  Наше балетне мистецтво пов'язане з новаторськими пошуками художнього освоєння об'єктивної реальності, його насущні проблеми входять в загальне русло проблем естетики.

  Будучи мистецтвом достовірно інтернаціональним, танець переноситься з країни в країну, постійно збагачуючись і розвиваючись. Кращі твори класиків хореографії Доберваля, Перро, Петіпа, Іванова, Фокина продовжують жити, на багато десятиліть, а інколи і на ціле століття         , переживаючи своїх геніальних творців. Російське хореографічне мистецтво, звертаючись до вершин хореографічної думки минулого, відбирає для себе що не все приходить, здібне до розвитку, до вдосконалення художніх можливостей танцювальної мови. Сьогодні наше балетне мистецтво, як ніколи, переживає період бурхливого зростання, сміливо оновлює свою образну поетику, образно-емоційний вміст, органічно здібний до танцювально-пластичного вираження передових ідей сучасності. Кожен вид мистецтва, осягаючи завдяки своїй образній специфіці ті або інші сфери об'єктивної реальності, вже через цю обставину володіє

1 2 3 4 5 6 7 8