Дитяче харчування

План

1. Особливі вимоги до виготовлення харчоконцентратних продуктів для дітей раннього віку

2. Види пряників, технологія їх виробництва. Використовувана сировина

1. Особливі вимоги до виготовлення харчоконцентратних продуктів для дітей раннього віку

 У виробництві харчоконцентратних продуктів  для дітей раннього віку застосовується сировина, яка виробляється переважно у спеціальних сировинних зонах. Порядок надання статусу спеціальної сировинної зони та загальні вимоги до них визначаються Кабінетом Міністрів України.   У спеціальній сировинній зоні забороняється будівництво промислових та інших хімічних об'єктів, що негативно впливають на агрокліматичне та екологічне становище, за винятком випадків, коли це є стратегічно необхідним.   Застосування пестицидів та агрохімікатів у спеціальній сировинній зоні провадиться за спеціальними технологіями, що забезпечують отримання продукції, яка відповідає санітарно-гігієнічним вимогам дитячого харчування.

 Сировина, призначена для виробництва харчоконцентратних продуктів  для дітей раннього віку, повинна відповідати обов'язковим параметрам безпечності та мінімальним специфікаціям якості, затвердженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.   Сировина, що використовується у виробництві харчоконцентратних продуктів  для дітей раннього віку, не може містити гормональних препаратів та генетично модифікованих організмів

 Виробники сировини незалежно від форм власності, які здійснюють виробництво сировини у спеціальних сировинних зонах, у першочерговому порядку залучаються до виконання державного замовлення на виробництво сировини для вироблення харчоконцентратних продуктів  для дітей раннього віку.

  Продукти харчування   для дітей раннього віку , що виробляються в Україні, повинні відповідати обов'язковим параметрам безпечності та мінімальним специфікаціям якості, затвердженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я, та бути етикетованими відповідно до закону.

 Виробництво харчоконцентратних продуктів  для дітей раннього віку   здійснюється виключно на промисловій основі відповідно до нормативної документації із стандартизації.

 Виробники продуктів дитячого харчування зобов'язані застосовувати на своїх підприємствах санітарні заходи та належну практику виробництва, систему аналізу ризиків та контролю (регулювання) у критичних точках (НАССР) чи інші системи забезпечення безпечності та якості.

 Нормативна документація із стандартизації щодо виробництва харчоконцентратних продуктів  для дітей раннього віку,  підлягає державній реєстрації відповідно до закону.

 Для виробництва харчоконцентратних продуктів  для дітей раннього віку   забороняється використання сировини, яка містить пестициди, важкі метали, радіонукліди, гормональні препарати, антибіотики та інші небезпечні речовини, наявність яких не допускається державними санітарними нормами або рівні яких перевищують максимально допустимі.

 Забороняється використання для виробництва харчоконцентратних продуктів  для дітей раннього віку   сировини, що складається або виробляється з генетично модифікованих організмів.

 Відповідність сировини державним санітарним нормам підтверджується санітарно-епідеміологічним сертифікатом, виданим у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.

 Харчові добавки, що використовуються у виробництві продуктів дитячого харчування, повинні бути зареєстровані в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я. Забороняється використання барвників для харчоконцентратних продуктів  для дітей раннього віку,  а також штучних барвників в інших продуктах дитячого харчування.

 Забороняється використання у виробництві продуктів дитячого харчування м'яса механічного обвалювання, шкури свинячої, крохмалю харчового, борошна пшеничного, гідратованих продуктів із сої та її похідних, а також сумішей спецій та прянощів, до складу яких входять незареєстровані харчові добавки.

 Продукти дитячого харчування повинні мати індивідуальну герметичну упаковку. Упаковки продуктів дитячого харчування, що швидко псуються при порушенні герметичності пакування і потребують зберігання при певних температурних умовах та споживання безпосередньо після відкриття

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні