Діяльність ВАТ Рівнефармація

Історична довідка

Розвиток аптечної справи в Україні роз­починається з ХІІ-ХІІІ століття, а на терито­рії Волині - з XVI століття. Перша аптека під керівництвом аптекаря Симона Балашковича існувала в Острозі при дворі князя Острозь­кого у 70-х роках XVI століття. У 1836 році у межах нинішньої Рівненської області існува­ло 12 аптек.

Згідно з архівними даними про діяльність аптек на Рівненщині, тут ще до приєднання Західної України до Радянського Союзу (до 1939 року) діяло 42 аптеки, з них 22 - у м. Рівне та 20 районних.

В рамках декрету про націоналізацію ап­тек постановою Ради Народних комісарів УРСР від 16 грудня 1939 року на території Західної України були створені обласні апте­чні управління. Хоч сітка аптек залишилась такою ж, як і в польський період, але в 1940 році в районах було організовано ЗО аптеч­них пунктів, а до червня 1941 року їх число зросло до п'ятдесяти. Організацією аптечної справи тоді займався Єфим Мойсеєвич Ра- довильський. Вже на початку 1940 року в м. Рівне було відкрито галено-фасувальну і контрольно-аналітичні лабораторії. Однак вті­ленню подальших планів перешкодила війна. Рівненське обласне аптечне управління роз­почало свою діяльність вже після звільнення Рівненщини від німецько-фашистських оку­пантів у 1944 році. До кінця 1945 року обла­сна аптечна мережа майже цілком відбудува­лася: аптек нараховувалось - 32, аптечних пунктів - 144

У 1947 році число аптек зросло до 48, аптечних пунктів - до 182. У 1958 році на території області вже було 68 аптек та 622 аптечні пункти, два аптечні магазини. В цей період аптечним управлінням керував Віта­лій Арсснович Ткачук.

На базі аптеки №121 діяло найбільше в Україні аптечне виробництво. Фото 80-х років

У листопаді 1988 року Рівненське облас­не аптечне управління було перейменоване у Рівненське обласне виробниче об'єднання "Фармація". Згідно із Законом України "Про приватизацію", в 1995 році Рівненське облас­не виробниче об'єднання "Фармація" одним із перших в Україні провело приватизацію ап­течної мережі, в результаті якої на базі цент­ральних районних аптек області було створе­но відкриті акціонерні товариства, а на базі Рівненського обласного виробничого об'єднан­ня "Фармація" - ВАТ "Рівнефармація".

Керівний склад

З 1968 по 1989 роки начальником аптечного управління Рівненського облвиконкому був Від­мінник охорони здоров'я, заслужений працівник охорони здоров'я Федір Кирилович Доманюк.

За великий внесок у розвиток та розбудову ап­течної справи на Рівненщині він нагородже­ний медалями "За безупречную службу", "За доблестный труд", орденами Трудового Черво­ного Прапора і "Знак Пошани".  

Голова правління ВАТ "Рівнефармація" Володимир Васильович Синяк

У 1976 році на посаду заступника начальни­ка Рівненського аптечного управління був при­значений Володимир Васильович Синяк, який очолив фармацевтичну службу області у 1989 році. У квітні 1996 року на зборах акціонерів він одноголосно обраний головою відкритого акціо­нерного товариства "Рівнефармація" і очолює його донині. Володимир Васильович Синяк - Відмінник охорони здоров'я, має вищу кваліфі­каційну категорію провізора-організатора. У лю­тому 1997 року йому присвоєно почесне звання "Заслужений працівник охорони здоров'я Укра­їни", а у 2002 році його праця була відзначена Президентом України: він був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

Товариство приділяє велику

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні