Діяльність соціальної служби в Україні

У цей час створюються обласні, Український державний, міські у містах республіканського значення центри соціальних служб для молоді, деякі районні та районні у містах центри ССМ. Одними з перших центри соціальних служб для молоді були створені у Херсонській, Донецькій, Рівненській областях.

Суттєвий поштовх до розбудови мережі центрів ССМ надав прийнятий у 1993 році Верховною Радою України Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (05. 02. 1993 р. N 2998-XII). Він визначив, що для надання практичної соціальної допомоги молоді Міністерством України у справах молоді та спорту разом з іншими центральними органами державної вико-навчої влади, Радою міністрів Республіки Крим, місцевими органами державної влади та об'єднаннями громадян створюються соціальні служби для молоді.

На виконання цього Закону Кабінет Міністрів України постановою від 13. 08. 1993 р. N 648 "Про соціальні служби для молоді" затверджує Типове поло-ження про соціальні служби для молоді. Згідно з цим нормативно-правовим актом соціальні служби для молоді стали спеціальними закладами, які надають соціальні послуги та соціальну допомогу молоді віком від 15 до 28 років.

Завершився перший етап розвитку центрів ССМ в Україні прийняттям постанови колегією Міністерства України у справах молоді та спорту за N 32-а від 30. 12. 1994 р. Комплексної програми розвитку соціальних служб для молоді на 1994-1997 рр

, яка містила в собі і план розвитку мережі соціальних служб для молоді на 1994-1997 роки. За цей період протягом 1992 року було створено 48 центрів ССМ, на кінець 1993 року їх кількість збільшилася до 77, а на кінець 1994 року працювало вже 162 центри соціальних служб для молоді.

Формування та вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності центрів ССМ (1995-1997 роки).

Цей період характеризується пошуком та розробкою специфічних для соціальної роботи методів та форм її здійснення. Разом з цим продовжується організаційна розбудова та зміцнення мережі центрів ССМ.

З метою прискорення організаційної розбудови мережі центрів ССМ 17. 10. 1995 р. Кабінет Міністрів України приймає постанову за N 839 "Про розвиток мережі центрів соціальних служб для молоді".

На кінець 1995 р. в Україні налічувалось 275 центрів ССМ: Український державний центр ССМ, 27 регіональних центрів ССМ, 95 міських центрів ССМ, 148 районних центрів ССМ та 4 районних у містах центрів ССМ. Найбільш успішно розбудова мережі центрів ССМ відбувалась в Київській (81%), Рівненській (68%), Луганській (59%), Дніпропетровській (56%) областях та АР Крим (63%).

У 1998 році починається новий етап розвитку центрів соціальних служб для молоді, який тривав до 2001 року.

Основним змістом цього етапу було перетворення мережі центрів ССМ у систему, тобто у цілісну єдність ієрархічно побудованих елементів (центрів ССМ та їх спеціалізованих служб) на підставі єдиних стандартів, підходів та узгоджених дій для досягнення спільної мети. Оскільки Державним центром ССМ за цей період, по-перше, було вивчено реальний стан справ щодо управління центрами ССМ на місцях; по-друге, здійснено приведення діяльності центрів ССМ до вже встановлених єдиних організаційно-правових стандартів; по-третє, розроблено нову більш ефективну модель центру ССМ.

Основні завдання організаційної розбудови мережі центрів ССМ були сформульовані постановою Кабінету Міністрів України від

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні