Діяльність туристичних підприємств в умовах конкуренції на ринку туристичних послуг

організації соціальної спрямованості.

Класифікацію підприємств туристичної індустрії можна провести і в залежності від їх розмірів (табл. 1).

Таблиця 1.

Класифікація видів туристичних підприємств

 

Класифікаційна ознака

Види туристичних підприємств

1.

В залежності від мети діяльності

- Комерційні

- Бюджетні

2.

За розміром

- Великі

- Середні

- Малі

3.

За формою власності

- Приватні

- Колективні

- Спільні

- Іноземні

- Індивідуальні

- Сімейні

- Загальнодержавні

- Комунальні

4.

За регіоном діяльності

- Міжнародні

- Міжрегіональні

- Регіональні

- Місцеві

5.

В залежності від ступеню домінування на ринку

- Підприємства-лідери на ринку

- Підприємства, що займають слабку конкурентну позицію.

- Підприємства, що мають сильну конкурентну позицію

- Аутсайдери ринку

6.

В залежності від конкурентної стратегії

- Комутанти

- Експлеренти

- Віоленти

- Патієнти

 

 

За цією ознакою розрізняють великі підприємства (які обслуговують за рік більше 100 тис

туристів), середні (з кількістю клієнтів 30-100 тис. за рік) та малі (які обслуговують не більше 30 тис. клієнтів за рік)1. За даними Державного комітету України з туризму у туристичній сфері України на сьогоднішній день функціонують лише середні та малі туристичні підприємства.

За регіонами діяльності розрізняють міжнародні (які пропонують свої продукти в декількох країнах), міжрегіональні (обслуговують декілька регіонів), регіональні (пропонують свої послуги в межах певної гаографічної території) та місцеві туристичні підприємства (діяльність яких обмежується радіусом досягаємості місцевої реклами).

В залежності від ступеню домінування на ринку всі туристичні підприємства можна поділити на:

- аутсайдери ринку, що займають найменшу долю на ринку, оскільки найменш ефективно використовують конкурентні переваги;

- підприємства, що займають слабку конкурентну позицію;

- підприємства, що мають сильну конкурентну позицію;

- підприємства-лідери на ринку, які відрізняються найкращим ступенем використання конкурентних переваг і мають найбільшу ринкову долю.

Підприємства можна класифікувати також в залежності від стратегії, якої вони дотримуються. За цією ознакою розрізняють: підприємства-комутанти, експлеренти, віоленти та патієнти.

Комутанти - невеликі підприємства з універсальним профілем діяльності, що прагнуть до задоволення невеликих за обсягами, а іноді і короткочасних, потреб певних груп споживачів.

Експлеренти - підприємства з експериментальним профілем діяльності, стратегія яких пов’язана зі створенням нових чи радикальним перетворенням старих сегментів ринку і головна перевага полягає у впровадженні принципових нововведень.

Віоленти - підприємства з масовим профілем виробництва, що, як правило, функціонують у сфері стандартного виробництва та реалізації туристичних продуктів (як правило, туроператори). Такі підприємства приваблюють споживачів порівняно дешевими і доброякісними (середнього рівня якості) продуктами, головна їх конкурентна перевага

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні