Діяльність туристичних підприємств в умовах конкуренції на ринку туристичних послуг

відділів продажів та маркетингу; розширення збутової мережі за рахунок пошуку нових партнерів і запровадження технологічних інновацій; розробка інноваційних програм (турів); модифікація цінової політики за рахунок встановлення знижок.   

3. Світовий досвід управління конкурентоспроможністю підприємств туристичної сфери

Показник якості обслуговування на підприємствах визначається:

- оперативністю роботи по підбору і організації турів по запитах клієнтів;

- ввічливістю обслуговування, яке виражається в привітності співробітників туристської фірми, їх увазі до запитів кожного клієнта, терпінні при обговоренні маршруту;

- відповідністю пропонованого туру реальному вмісту;

- наявністю узгодження всіх складових частин комплексного обслуговування.

Швидкість обслуговування в комплексі визначає міру задоволення кожного клієнта:

- термінами підбору маршруту;

- термінами оформлення необхідних документів (закордонного паспорта, віз, квитків і ін.);

- термінами здобуття довідкової інформації.

Не дивлячись на те, що інформаційні послуги надаються безкоштовно, саме завдяки ним туристські фірми в значній мірі забезпечують реалізацію свого туристського продукту.

Також, показниками якості, є дотримання наступних принципів на туристських підприємствах:

Перше - це дотримання основних і найбільш важливих для сфери туризму принципів сучасного сервісу:

- максимальна відповідність послуг, що надаються, вимогам споживачів і характеру вжитку;

- нерозривний зв'язок сервісу з маркетингом, його основними принципами і завданнями;

- гнучкість сервісу, його спрямованість на облік змінних вимог ринку, переваг споживачів турпослуг.

Друге - створення необхідних умов для персоналу, покликаного забезпечити якісний сервіс. До них відносяться:

- ергономічность робочих місць;

- чітке формулювання правил, обов'язкових для виконання кожним співробітником;

- чітка система оцінки якості роботи кожного співробітника, що дозволяє об'єктивно вимірювати кількісно і якісно ефективність сервісу, особливо таких що слабо піддаються обліку елементів, як доброзичливість і ввічливість;

- мотивація персоналу, його щира зацікавленість в процвітанні всього підприємства, бажання і уміння робити всю роботу максимально ефективно, настрій на самоудосконалення;

- система підвищення кваліфікації персоналу.

Третє - оптимізація організаційної структури управління підприємства, надаючого турпослуги.

Чим довше ланцюжок проходження замовлення, тим більше вірогідність здійснення помилки: оптимальною є така організаційна структура управління, де число елементів граничне мало (але без збитку для якості обслуговування).

Необхідною умовою забезпечення безперервності технологічного процесу з однаковим рівнем якості обслуговування є також ефективність взаємодії всіх елементів структури, що дозволяє негайно виправляти помилки, що сталися, і унеможливлювати їх повторення.

Четверте - всесторонній, повний, об'єктивний і безперервний контроль за якістю сервісу, що передбачає:

- участь гостя в оцінці якості і контролі за ним;

- створення методик і критеріїв, що дозволяють співвіднести вимоги стандартів з фактичним положенням справ;

- створення систем самоконтролю персоналу;

- постійна робота з групами якості;

- вживання чітко сформульованих кількісних критеріїв оцінки якості послуг, що надаються;

- участь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні