Дмитро Донцов - життя і діяльність

Д. Донцова виходить «Літературно-Науковий Вісник» («ЛНВ»), з 1933р. «Вістник»,   навколо    якого   згуртовую­ться   молоді   націоналістичні     си­ли.    Поетів,   письменників  та   науковців,    які   були   постійними   дописувачами   та   авторами   часопису,   назвали     «вістниківцями».   До них   відносимо  Євгена   Маланюка, Олену  Телігу,  Юрія     Липу,   Оле­га   Ольжича,   Юрія  Клена   та   ба­гатьох    інших.

«Націоналізм» (1926 р. ) Д. До­нцова - фундаментальна пра­ця, яка стала в певній мірі євангелієм для молодого покоління українських патріотів. Саме з ідей «Націоналізму» зродились легендарні чини членів УВО, ОУН, УПА. В цій ґрунтовній роботі Донцов рішуче засу­джує гнилий демосоціялізм «драгоманівців», «провансальців». Аналізуючи причини поразки на­ших визвольних змагань, викри­ває демобілізуюче, роззброююче базікання «друзів народу» про «любов до братів-слов'ян», про «всепланетний рай», «демократію-соціялізм», піддає їх нищівній аргументованій критиці. Донцов апелює до Шевченка, до Лесі Українки, до М. Міхновського. В часах князівської доби, в славній козач­чині шукає той тип борця-лицаря, тип володаря-провідника, якого так не вистачало тоді і ще більше не вистачає зараз.

Обґрунтовуючи свої тези, він наводить незаперечні факти, цитує філософські та літературні твори, наводить приклади з вітчизняної та світової історії.

«Націоналізм» пробудив і кинув до святого бою за Україну легіони незламних лицарів, які рясно скропили кров'ю україн­ську землю, «опаливши вогнем фанатичного прив'язання до неї». «Тільки плекання цілком ново­го духу порятує нас», - не стомлювався повторювати автор. Дoнцовський чинний націона­лізм захопив гарячі серця гали­цької молоді, підпорядкував її Ідеї Нації. Донцов став для неї незаперечним авторитетом, хоч як не намагалися демосоціалісти та комуністи його спаплюжити, применшити його значення, прос­то замовчати, заховати - нічого в них не вийшло і до цього часу.

«України ще немає, але ми мо­жемо створити її в нашій душі», - писав він, і ця Україна поста­вала в душах молодих україн­ських борців

Україна героїчна, Україна, яка творить себе і світ, а не є продуктом творення «си­льних світу сього». «Здобудеш Українську Державу або згинеш у боротьбі за неї» - ось кредо послідовників Донцова, зміст їх життя.

Майстер слова, блискучий публіцист, Д. Донцов дав нам твір, значення якого переоцінити неможливо. Його слово гостре, мова лако­нічна, означення влучні й чіткі. І цим він страшний для ворогів України. «Націоналізм» перевидавався декілька разів на чужині, а нещодавно пере­виданий видавництвом “Кальварія” в Україні. Актуальність твору і на сьогодні величезна, він кличе до боротьби.

У   наступних       працях   на   сто­рінках   «ЛНВ»   і  «Вістника» Донцов   продовжує   розробляти   ідеологію   українського    націоналізму, друкує    численні    гострі   статті.

У   1939  р.    Д. Донцова   заареш­товують    і    відправляють   до   по­льської   тюрми    в    Березі   Картузькій    «за    протипольську діяльність».    Там   він    і    перебуває до  початку    II    світової   війни,      про неминучість  якої   попереджав,  наближення    якої    відчував.

З    початком    німецької    агресії Донцов    переїздить    до    Бухареста, де редагує журнал «Батава» (1940-1941). Переслідува­ний гестапо, змушений часто мі­няти місце проживання: Берлін, Краків, Прага. . . Саме в Празі він пише «Дух нашої давнини» (1944).

«Звертаюся не до безсором­них і розбійників, а до шляхет­них, не до сліпих і дурних, а до мудрих і зрячих, не до слабих і трусів, а до мужніх. До тих, які покликані створити нову кас­ту «луччих людей» -  єдиний маяк у божевільному хаосі ни­нішнього дня».

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні