Доходи підприємства

План

1. Дохід підприємства та його форми.  

2. Прибуток фірми.  

3. Ефективність підприємницької діяльності фірми.  

4. Чи максимізують фірми прибуток?.  

Література.  


1. Дохід підприємства та його форми

Дохід є основним спонукальним мотивом й джерелом розвитку підприємства (фірми). У широкому розумінні дохід підприємства – це усі грошові кошти, які воно одержує від реалізації продукції, володіння та продажу матеріальних і фінансових акивів. Насамперед, слід розрізняти такі форми доходу фірми, як валовий і чистий.

Сучасна економічна наука розглядає валовий дохід підприємства результатом функціонування усіх виробничих факторів. Тому грошова виручка підприємства містить у собі відповідні факторні доходи: заробітну плату – дохід на працю, процент – дохід на капітал, ренту – на землю, непрямі податки – дохід держави, що включається в ціну продукції, а також підприємницький дохід (чистий дохід) – на підприємницькі здібності

Проте, з точки зору фірми, заробітна плата, рента, непрямі податки і процент – це витрати, які потрібно оплатити із валового доходу, лише чистий дохід утворює прибуток підприємства.

В залежності від джерел отримання розрізняють наступні форми доходу підприємства:

  • звичайний дохід, що формується за рахунок грошових надходжень від основної діяльності фірми (виробництво товарів та надання послуг), а також за рахунок продажу активів (землі, обладнання, цінних паперів) не пізніше як через 6 місяців після їх придбання;
  • капітальний дохід – це дохід від перепродажу матеріальних (земля, майно) та фінансових (акції, облігації) активів, але не раніше, ніж через 6 місяців після їх придбання;
  • дивідендний дохід – це сума дивідендів, що їх одержує фірма, якщо володіє акціями інших корпорацій.

В економічно розвинених країнах 85% дивідендного доходу підприємства звільняється від оподаткування. Таким чином держава стимулює інвестиційний процес (вкладання коштів у розвиток економіки, створення нових робочих місць).

В сучасній економічній літературі виділяють також граничний дохід фірми.

Він обчислюється за формулою: 

MR – граничний дохід;

TR – валовий дохід, або виручка від реалізації; , де p – ціна продукції, q – кількість проданої продукції.

Граничний дохід є важливим для визначення оптимального обсягу виробництва фірми, тобто такого обсягу, за якого її прибуток буде максимальним.

Існує універсальне правило, за яким діє будь-яка фірма: вона нарощуватиме обсяги виробництва до тих пір, доки , тобто витрати на випуск додаткової одиниці продукції (MC) є меншими або дорівнюють доходу від її продажу (MR). Якщо граничні витрати (MC) стають більшими за граничний дохід (MR), то випуск даної одиниці продукції для фірми є невигідним (збитковим).  

2. Прибуток фірми

В економічній літературі існують різні трактування економічної природи прибутку фірми.

Меркантилісти вважали, що прибуток виникає у сфері обігу, а його безпосереднім джерелом є зовнішня торгівля.

А. Сміт розглядав прибуток, з одного боку, як результат праці найманих працівників. Він писав, що “цінність, яку робітники додають до матеріалів,

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні