Дорогоцінні метали та їх сплави - Алюміній і сплави, Мідь і сплави, Титан і сплави

План 

1. Алюміній і сплави.  

2. Мідь і сплави.  

3. Титан і сплави.


1. Алюміній і сплави

За кількістю отримання та використання алюміній та його сплави посідають друге місце після сталі.

Алюміній — сріблясто-білий за кольором, найпоширеніший метал у земній корі (8,8 %), має високу пластичність, низьку температуру плавлення (660 ºС), малу густину 2,74 г/м3. Технічно чистий алюміній, як метал з низькою міцністю, використовують для ненавантажених елементів конструкцій і деталей, коли від матеріалу вимагається легкість, пластичність, добра зварюваність. З нього виготовляють рами, двері, трубопроводи, цистерни, баки, посуд, фольгу та ін. Завдяки високій теплопровідності його використовують для різних теплообмінників у холодильних установках і системах теплопостачання. Висока електропровідність та корозієстійкість в агресивних середовищах сприяє його широкому застосуванню в електротехніці для конденсаторів, дротів, кабелів, деталей апаратури та ін. , а висока відбиваюча здатність — для прожекторів, рефлекторів, телевізійних екранів та ін.

У природі алюміній знаходиться у вигляді рудних мінералів (бокситів, алунітів, каолінів, алюмосилікатів та ін. ). Про сировинну базу виробництва алюмінію йшлося у розділі 4 лекції 12 нашого курсу.

Технологічний процес виробництва алюмінію включає два основних етапи:

  • отримання алюмінієвих руд глинозему (оксиду алюмінію А12О3);
  • електролітичне вилучення алюмінію із глинозему і рафінування його.

Алюмінієві сплави — це металічні однорідні системи на основі алюмінію легованого одним елементом або композицією з елементів ряду: Cu, Mg, Mn, Si, Be, Ті тощо

Вони мають малу густину до 2,85 г/см3 і, разом з тим, — велику питому міцність, наближену до питомої міцності високоміцних сталей.

Алюмінієві сплави широко використовують в машинобудуванні, судобудуванні, приладобудуванні, авіації, космічній техніці, будівництві.

По технологічним властивостям алюмінієві сплави поділяють на деформівні та ливарні.

Деформівні алюмінієві сплави — мають високу пластичність і добре обробляються тиском. До них належать такі, що зміцнені термічною обробкою (гартуванням і старінням), і такі, що термічно не оброблюються.

Термічне оброблюють дуралюміни — сплави алюмінію з міддю, магнієм і марганцем (Д1, Д16, Д19 та ін. , цифри в позначеннях марок означають порядкові номери сплавів).

Не оброблюють термічно сплави алюмінію з марганцем (AMn1, АМn2) і з магнієм (AMgl, AMg2 та ін. ).

Із деформівних алюмінієвих сплавів куванням, пресуванням, штампуванням виготовляють листи, дріт, труби, прутки, стрічки, фасонні профілі та деталі.

До деформівних належать також високоміцні (В92, В93), ковкі (АК6, АК8), жароміцні (АК2, Д20) та інші алюмінієві сплави.

Ливарні алюмінієві сплави — мають гарні ливарні властивості, з них виготовляють вироби литтям. До них належать силуміни — сплави AI + Si (АЛ2, АЛ3 та ін. ), магналії — AI + Mg (АЛ8, АЛ 13 та ін. ). В позначеннях марок А — алюміній, Л — ливарний сплав, цифри — порядкові номери.

Ливарні сплави використовують для виготовлення блоків і головок циліндрів, арматури, важелів, фасованих деталей тощо.

2. Мідь і сплави

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні