Економічна ефективність використання машинно-тракторного парку в підприємстві

ЗМІСТ 

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ І ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

           1. 1. Основні види механізованих робіт і вживані на них сільськогосподарські машини і знаряддя

           1. 2. Особливості застосування машин в сільському господарстві і умови ефективного їх використання

           1. 3. Ресурсозберігання, як чинник збільшення ефективності виробництва продукції рослинництва

2. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО ЗБІЛЬШЕННЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ ЗАТ "ІМЕНІ ІЛЛІЧА"

           2. 1. Аналіз техніко-економічного стану машинно-тракторного парку ЗАТ " Імені Ілліча"

           2. 2

Методичні особливості порівняльної оцінки економічної ефективності капітального ремонту зношеної техніки

           2. 3. Оцінка економічної ефективності капітального відновлення технічних засобів МТП ЗАТ "Імені Ілліча"

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ДЖЕРЕЛ 

ВСТУП 

У сільському господарстві найбільш значущими є дві великі галузі: рослинництво і тваринництво. Ділення різних видів виробництв в даному випадку здійснене за ознакою предмета і об'єкту праці - рослини або тварини.

Рослинництво через особливості рослин, що полягає в зростанні на певній ділянці землі і непереміщуваності в просторі, зобов'язано мати самохідні і причіпні машини і знаряддя, що дозволяють обробляти землю, здійснювати догляд за рослинами і збирати отриманий урожай /13, 14/.

Поза сумнівом, в тваринництві також використовуються машини і устаткування, але якщо тут є можливість використання стаціонарних машин, споживаючих дешевшу електричну енергію, то в рослинництві усі машини є мобільними і приводяться в дію енергією рідкого палива, ціни на яке останнім часом неухильно ростуть /17/.

Самі технічні засоби рослинництва теж мають свою вартість, і тому придбання зайвих або нераціональне використання наявних засобів механізації призводить до зростання витрат і зниження прибутку. У зв'язку з цим практично для усіх сільськогосподарських підприємств, що займаються рослинництвом був і залишається актуальним питання ефективності наявних основних засобів, в першу чергу - машинно-тракторного парку /22/.

Для різних підприємств через специфіку їх діяльності актуальні різні проблеми і способи підвищення економічної ефективності використання техніки. Проте загальними для усіх можна назвати проблему встановлення ефективності ремонту техніки в порівнянні з її заміною, оскільки використання основних засобів знижує їх залишкову і відповідно ринкову вартість, а також продуктивність, відмовостійкість і інші показники.

З іншого боку з віком збільшуються витрати на ремонт і обслуговування техніки з метою підтримки її в працездатному стані /27, 30/. Тому у власника технічного засобів може бути декілька варіантів дій з числа наступних:

- - продовжити експлуатацію і збільшити витрати на ремонт, у тому числі капітальний, для максимального подовження терміну експлуатації можливо за межами терміну амортизації;

- - замінити на нове, аналогічне;

- - замінити на принципово нове, для реалізації нових перспективних технологій;

- - реалізувати технічний засіб за ринковою ціною на вторинному ринку як машину або металобрухт і припинити або скоротити об'єм виконання деяких технологічних операцій.

З вищепереліченого підприємство вибирає вірне на його думку рішення і реалізовує його, отримуючи великий або менший

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні