Економічна ефективність виробництва елітного насіння зернових колосових культур

Економічна ефективність виробництва елітного насіння зернових колосових культур

В аграрному секторі економіки країни в умовах формування ринку особлива увага приділяється питанням визначення кінцевих результатів виробництва — прибутковості вкладеного капіталу. Ринкові умови вимагають обґрунтування показників, що характеризують гкономічну ефективність діяльності аграрних підприємств. В узагальненому вигляді економічна ефективність - це відношення отриманих результатів до понесених для цього витрат засобів виробництва й живої праці.

Метою статті є вивчення економічної ефективності виробництва елітного насіння зернових колосових культур в умовах формування ринку на основі даних дослідних господарств (ДГ) у системі Української академії аграрних наук.

Для оцінки економічної ефективності галузі насінництва застосовували комплекс узагальнюючих показників. Це обсяг виробництва й реалізації насіння та його собівартість продуктивність праці, окупність витрат, рівень дохідності та прибутковості, вплив обсягів виробництва на ціну і прибутковість, рентабельність виробництва. Встановлено, що в останні роки на внутрішньому ринку значно зменшився попит на елітне й репродукційне насіння зернових колосових культур. Попит характеризується нестабільністю; товарність насіння становить 57,3—75,5 %; пропозиція значно переважає попит; частина виробленого елітного насіння взагалі використовується не за призначенням.

Характерною особливістю ринку зернових колосових культур в Україні є те, що в умовах економічної кризи, реформування аграрного сектору при недостатньому попиті обсяги пропозиції насіння переважно збереглися, періодично зменшуючись і зростаючи за рахунок насінницької системи УААН, дослідні господарства якої до 2003 року майже на 90 % забезпечували елітним насінням його споживачів.

Площі насінницьких посівів у дослідних господарствах УААН, на відміну від зібраних площ по Україні, були більш стабільними, а урожай, що збирався з них у всі роки був значно вищим. Проте протягом 1999-2002 років (незважаючи на значне зростання урожайності) як по Україні, так і по насінницькій системі УААН не вдалося досягти рівня урожайності 1990 року.

Для ефективного функціонування ринку елітного насіння зернових колосових культур повинен діяти механізм взаємозв'язку та взаємодії трьох його елементів — пропозиції, попиту і ціни

Ціна є основним інструментом впливу на попит і пропозицію, тому кожен із зазначених елементів тісно пов'язаний з нею.

У насінництві ціна залежить від виду насіння, репродукції, сортового складу, попиту на певні сорти й культури та екологічних факторів. При цьому попит на насіння знаходиться в зворотній залежності від ціни.

Дані, що характеризують економічну ефективність виробництва насіння в системі УААН по дослідних господарствах, наведені в табл. 1.

Аналіз урожайності культур у 2001-2002 роках свідчить, що з 1 га найбільше було зібрано озимої пшениці (37,8-40,8 ц) й озимого ячменю (33,1—42,2 ц), в той час як озиме жито та яра пшениця поступаються за цим показником.

Частка реалізованого насіння ярої пшениці та ячменю від зібраного була значною, що пояснюється більшим попитом на ці культури. Відсоток реалізації насіння еліти озимого жита був найменшим і становив лише 22,8—33,4 %. Валовий збір насіння за ці роки майже не відрізнявся, проте реалізаційні ціни були різними. У 2002 році порівняно з 2001 роком вони виявилися значно нижчими (за винятком вівса). Як наслідок, у 2002 році попит на насіння був вищим. Тому озимого жита реалізовано

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні