Економічна культура юриста

ПЛАН

ВСТУП

1. ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ, ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЇЇ РОЗВИТКУ

2. ЗНАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

  

Вступ

Сучасне суспільство вимагає високої організації економічного життя й адекватного їй рівня професіоналізму учасників економічного і соціального процесу. В даний час юридичним працівникам необхідно адаптуватися до умов, що змінюються, мати високу економічну і споживчу культуру.

У цьому зв'язку важливим  є формування основ економічної культури, як елемента професійної культури юристів.  

1. Поняття економічної культури, основні напрямки її розвитку

У зв'язку з цим для реалізації розвитку економічної культури у юристів, зокрема у майбутніх юристів, необхідне усвідомлення наступних напрямків:

1. Що таке економічна культура?

2. Формування ринкової культури, свідомість ситуації.

3. Переломлення через предмет.   Гуманізація, гуманітаризація, інтеграція.

Економічній культурі характерна кожному з елементів економічної системи, усім видам, способам і формам економічної діяльності суспільства, колективу, окремого працівника

Економічна культура є синтезом матеріального і духовного, вона формує і способу життя сучасного суспільства.

Сучасний економічний словник дає наступне визначення:

Економічна культура - це система цінностей і спонукань господарської діяльності, поважне відношення до будь-якої форми власності і комерційному успіху як до великого соціального досягнення, неприйняття настрою “зрівнялівки”, створення і розвиток соціального середовища для підприємництва і т. п.

Довідник по культорології в більшій мірі торкає духовний і моральний початок економічної культури - це сукупність елементів і феноменів культури, економічної свідомості, поведінки, економічних інститутів, що забезпечують відтворення економічного життя суспільства.

Таким чином, економічна культура не існує сама по собі поза тканиною соціальних і політичних структур, культурних форм і структур, самосвідомості.

Формування економічного мислення людини, юриста, зокрема молоді, на даному етапі розвитку економічних відносин є  актуальним для побудови незалежної Української держави: із власним державним устроєм, соціально – економічними відносинами, правовою системою й економічною культурою. В Україні після проголошення в 1991 році її як незалежної держави , почався процес переходу до ринкових відносин, що продовжується і зараз. Одночасно з позитивними сторонами цього процесу варто відзначити непослідовність і суперечливість; залишається як пережиток минулого деформована економічна поінформованість і культура, бездуховність і беззаконня у різних сферах життєдіяльності суспільства, особливо в молодіжній сфері, що є небезпечним для державного будівництва. [ 1, 4 ].

Одним із самих оптимальних можливостей формування економічної культури в молоді, зокрема в студентів-юристів є, засвоєння знань, навичок і умінь, що здобуваються в процесі вивчення  навчальної дисципліни «Основи економічної теорії».

Студенти юристи для орієнтації в сучасній ринковій економіці України і міжнародних економічних відносин, повинні мати мінімум економічних знань і сформованим необхідним рівнем економічної культури.

Досвід показує, що програма викладання економічних дисциплін на неекономічних спеціальностях також повинна бути диференційована відповідно до кожної спеціальності. Тому робоча програма навчальної дисципліни «Основи економічної теорії» для неекономічних спеціальностей була нами

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні