Електричні методи обробки металів

План

1. ЕЛЕКТРОІСКРОВА ОБРОБКА  

2. ЕЛЕКТРОКОНТАКТНА І ЕЛЕКТРОІМПУЛЬСНА ОБРОБКА

3. АНОДНО-МЕХАНІЧНА ОБРОБКА     

4. ХІМІКО-МЕХАНІЧНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ   

5. УЛЬТРАЗВУКОВА ОБРОБКА   

6. СВІТЛОПРОМЕНЕВА ОБРОБКА МЕТАЛІВ

7. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ЗАСТОСУВАННІ УЛЬТРАЗВУКУ        

 

Електричними і електрохімічними методами обробки називають такі види робіт, при виконанні яких видалення металу проводиться в результаті термічної, хімічної або комбінованої дії електричного струму, що підводиться до деталі і інструменту. Дія електричного струму може виявлятися у вигляді нагрівання металу до температури його плавлення або електрохімічного (анодного) розчинення. При видаленні металу електричними методами не вимагається дії яких-небудь зовнішніх механічних сил.

Отже, основна особливість електричних методів обробки полягає в тому, щоб ними можна було обробляти матеріали будь-якої твердості, отримувати отвори складної форми або малого діаметру і так далі.

До електричних і електрохімічних методів обробки металів відносяться електроіскровий, електроконтакт, електроімпульсний, анодно-механічний, електрохімічний, хіміко-механічний і деякі інші.

1. ЕЛЕКТРОІСКРОВА ОБРОБКА

Спосіб електроіскрової обробки металів відкритий радянськими ученими Б. Р. Лазаренко і Н

І. Лазаренко. У 1943 р. цей спосіб був запропонований для промислового використання. Його успішно застосовують для отримання отворів різної форми, з криволінійними осями і дуже малих діаметрів, для виготовлення штампів, волочильних очок, вузьких щілин і сит, для зміцнення поверхні інструментів, витягання з отворів зламаних свердел, мітчиків, гвинтів, шпильок, болтів, для електродрукування, електрозапису і інших видів робіт.

Електроіскровий спосіб обробки металів заснований на явищі електричної ерозії, тобто явищі руйнування поверхні металу під дією електричних іскрових розрядів.

До інструменту і деталі, яку ми хочемо обробити, підводиться постійний струм певної сили і напруги, при цьому інструмент і оброблювана деталь є електродами. Якщо далі інструмент (катод) наближати до деталі (аноду), то при певній відстані Δ між ними цей проміжок (пробивний зазор) під дією електричного поля почне пробиватися електронами. У вузькому проміжку Δ (близько 0,05 мм при напрузі 220 в і ємкості 200— 400 мкф) утворюється інтенсивний електричний потік, що переносить з собою значну кількість електрики. У місці пробою виникає висока температура, що розплавляє і навіть випаровує будь-який метал, який викидається у вигляді рідких частинок.

Щоб частинки металу, вирвані розрядом з електроду-виробу, не попадали на електрод-інструмент і не спотворювали його форми, іскровий проміжок Δ заповнюється рідиною (гасом, маслом). Рідке середовище зупиняє політ частинок металу і вимиває їх із зони обробки. Кожен розряд вириває з електроду-виробу певну порцію металу, величина якої залежить від кількості електроенергії при розряді.

Інтенсивність і тривалість іскрового розряду міняються залежно від ємкості, сили струму, напруги і джерела живлення, складу матеріалів електродів (інструменту-катода, деталі-анода), складу і стану робочих середовищ іскрового проміжку Δ між інструментом і деталлю.

Ємкість служить для того, щоб накопичити енергію і миттєво виділити її у вигляді сильного іскрового розряду. Ємкість, вживана при електроіскровому способі обробки металів, складає від 0,25 до 600 мкф. Сила струму і напруга встановлюються залежно від виду обробки (від 0,2 до

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні