Електричні методи обробки металів

Потім шляхом стимулювання узгодженої в такт сумісної віддачі атомами хрому отриманої енергії (у вигляді кванта) і створення умов резонансу досягається те, що з напівпрозорого торця кристала в певний момент часу виривається могутнє випромінювання у вигляді пучка червоного світла (з відповідності з довжиною хвилі випромінювання λ = 0,69 мк, властивою хрому).

Цей пучок світла за допомогою лінзи 6 фокусується на поверхні оброблюваної деталі 7 на площу діаметром до 0,01 мм. Енергія імпульсу тривалістю в мільйонну частку секунди світлового випромінювання і потужністю в SO—30 джоулів і більш, сконцентрована на такій малій площі оброблюваної деталі, створює дуже високу температуру — до декількох тисяч градусів, що викликає плавлення і навіть миттєве випаровування матеріалу деталі в зоні падіння світивши.

Завдяки цьому світловий промінь можна використовувати для розмірної обробки малих отворів, пазів, розрізання заготовок з матеріалів і сплавів будь-яких фізико-механічних властивостей. Так, в кристалі, алмазу розміром 6 мм прошивається отвір діаметром 0,5 мм за декілька секунд.

На Петродворцовому годинниковому заводі в цеху, що випускає рубінові камені, недавно з'явилася нова ділянка. Тут отвори в твердому мінералі прошивають лазерні автомати. На свердлувальному верстаті з складним оснащенням таку операцію виконували за 9—12 хв. Зараз за допомогою променя лазера отвір діаметром 46 мк в годинниковому камені-рубіні виготовляється за 1 сек. , при цьому значно підвищується точність обробки. Світллопроменевий метод має ряд переваг навіть перед електронно-променевим:

а) не потрібно поміщати оброблювану деталь у вакуумну камеру і створювати вакуум, оскільки обробка проводиться на повітрі;

б) не потрібний захист обслуговуючого персоналу від рентгенівського випромінювання, а необхідні лише темні захисні окуляри;

в) менша вартість устаткування і значно менші його розміри.

7

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ЗАСТОСУВАННІ УЛЬТРАЗВУКУ

Під ультразвуком розуміють пружні коливання матеріального середовища з частотою, що знаходиться за межею порогу чутності, тобто що перевищує 20000 гц.

Вживане в даний час ультразвукове технологічне устаткування характеризується спектром розповсюдження ультразвукових коливань в повітрі в межах 20000—70000 гц. Такі ультразвуки отримали назву низькочастотних.

Фізична характеристика ультразвукових коливань мало відрізняється від коливань звукового діапазону. Ультразвукові хвилі, проходячи через різні середовища, відбиваються на межі розділу цих середовищ. Це дозволяє використовувати їх для дослідження непрозорих тіл — дефектоскопії, для обробки твердих і крихких матеріалів, проводити паяння і лудіння, з їх допомогою вдається отримувати рідкісні сплави з металів, які не виходять в нормальних умовах, і ін.

Ультразвукове озвучування шкідливе для організму що працює, і тому при використанні ультразвукового технологічного устаткування необхідне знання і дотримання мерів безпеки.

Дія ультразвуку на організм людини. Робота ультразвукового устаткування і апаратури супроводжується розповсюдженням в навколишньому середовищі як ультразвукових, так і звукових коливань. Поява звукових коливань пояснюється генеруванням ультразвукових коливань у виробничій обстановці в звукові коливання з частотою чутного високочастотного звуку.

Загальний рівень звукового і ультразвукового тиску поблизу від устаткування може досягати 100—130 дб. Отже, шкідливій дії піддається не тільки персонал, що має безпосередній контакт з ультразвуковим устаткуванням або знаходиться в зоні розповсюдження ультразвукової хвилі, але також і що

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні