Електричний привід (електродвигуни)

однополюсні і багатопо-люсні (до семи полюсів) на номінальні струми 10, 15, 25, 40, 60 100, 150, 250 і 400 А^при напрузі 220 В. При напрузі 380 В величина номінального струму зменшується на 40%.

Позначення цих апаратів, що складається з букв і цифр, розшифровується так: перші одна або дві букви означають виконання (Г— герметичне, В — бризконе-проникне, ВГ — герметичне у пластмасовій оболонці); наступні три букви вказують тип апарата (ПВМ — пакетний вимикач, ППМ — накетний перемикач). Перша цифра після букв показує кількість полюсів, число після тире — номінальний струм вимикання при напрузі 220 В, літера Н після косої риски і цифра — кількість напрямків, якГ може комутувати перемикач (наприклад, ГППМ2-60/Н2).

Більш досконалими є пакетно-кулачкові вимикачі типу ПКВ, ПКП та перемикачі кулачкові універсальні ПКУ2 і ПКУЗ. Вони виготовляються на номінальні струми 10, 25, 63, 100 і 160 А.

Пакетні вимикачі і перемикачі здатні розривати номінальний струм, а пакетно-кулачкові допускають аварійне вимикання дев'ятикратного номінального струму. Тому для керування асинхронними короткозамкнутими двигунами пакетні вимикачі потрібно вибирати за пусковим, а пакетно-кулачкові — за номінальним струмом двигуна.

Пускачі натискні вібростійкі типу ПНВ призначені для керування трифазними асинхронними ко-роткозамкну тими електродвигун а м й потужністю до 5 кВт, а типу ПНВС — для керування однофазними двигунами потужністю до 0,6 кВт. Керування пускачами здійснюється кнопками «Пуск» і «Стоп».

Барабанні та універсальні перемикачі типу БП1, БП та БПК використовують для керування (включаючи реверсування) асинхронними короткозамкнутими двигунами і перемикання обмоток багатошвидкісних електродвигунів та кіл керування.

Універсальні перемикачі типу УП служать для перемикання кіл керування, обмоток багатошвидкісних двигунів невеликої потужності та комутації допоміжних кіл.

Контактори і магнітні пускачі серій КТВ,- КТ, КНТ, ПМЕ, ПА, ПАЕ керують дистанційно і автоматично трифазними асинхронними двигунами та іншими електроустановками. Магнітні пускачі також захищають електродвигуни від самозапуску (нульовий захист) та перевантаження

Основними його частинами є контакти, дугогасильні пристрої і електромагніт для приведення в дію рухомих контактів. Коли по котушці  проходить струм, якір електромагніту намагнічується і притягується до нерухомого осердя. При цьому замикаються головні контакти. Одночасно замикаються допоміжні  і розмикаються допоміжні  контакти. Після вимикання струму під дією власної ваги або пружини якір електромагніту відпадає від осердя, і головні контакти розмикаються.

До контактора додається кнопкова станція, яка складається з кнопок «Пуск» і «Стоп». Кнопка «Пуск» має одну пару замикаючих (нормально відкритих), а "кнопка «Стоп» — одну пару розмикаючих (нормально закритих) контактів. Обидві кнопки під дією пружин автоматично повертаються у початкове положення після припинення натискання. Щоб коло котушки контактора не розмикалось після відпускання кнопки «Пуск», паралельно їй приєднуються допоміжні контакти, які замикаються одночасно з головними.

Під час розмикання головних контактів виникає дуга, яка при тривалому горінні призводить до перегріву і обплавлення контактів. Для прискорення розриву дуги в контакторах застосовують дугогасильні ґратки (ряд металевих пластин, закріплених у стінках дугогасильних камер. Дуга під дією магнітного поля свого струму втягується у проміжки між пластинами, розбивавться на частини, інтенсивно охолоджується і швидко гасне.

Магнітний пускач (рис. 31) складається з