Електричний привід (електродвигуни)

і Ррозр   — споживані потужності відповідно при номінальній і фактичній частоті обертання;

nн і nф — номінальна і фактична частота обертання насоса (вентилятора).

Номінальну потужність двигуна в цьому випадку 'беруть з умови: 

Для багатьох сільськогосподарських машин аналітичним- способом важко розрахувати потрібну потужність електродвигуна. Тоді потужність визначають за навантажувальними діаграмами, які знімають самописними приладами (ватметрами, амперметрами). Потужність, записана приладом і помножена на ККД двигуна, і є тією петужністю, за якою з каталога підбирають електродвигун.

При тривалому режимі" роботи із змінним навантаженням (рис. 28) вибір потужності двигуна ще складніший, тому що його температура безперервно змінюється. Двигун, вибраний за максимальною потужністю навантажувальної діаграми, буде недовантажений, а за мінімальною — перевантажений. За середньою потужністю вибирати двигун також не можна, бо при цьому не враховується квадратична залежність між кількістю теплоти, яка виділяється в двигуні, і струмом в його обмотках (Q =I2Rt).

Якщо частота обертання двигуна при змінному наванта; женні не змінюється, то двигун підбирають за еквівалентною потужністю навантажувальної діаграми Ре, яка визначається за формулами:

для прямокутних ділянок:

                                                 (25)

трапецієвидних:

                                                    (26)

трикутних:

                                                                             (27)

де Р1, Р2

. . Рп — потужності   на   відповідних   ділянках  діаграми,

t1, t2 … tn — час дії кожної потужності. Для навантажувальної діаграми на рисунку 28 еквівалентна потужність:

                             (28)

Потужність вибраного електродвигуна повинна бути рівною   або  трохи   більшою  від   еквівалентної,   тобто

Вибір типу електродвигунів за умовами захисту від дії навколишнього середовища, конструктивними особливостями і умовами пуску

Сільськогосподарське виробництво відзначається специфічними умовами зовнішнього середовища, які мають істотне значення для роботи електрообладнання. Тому правильний вибір двигунів за умовами захисту від дії навколишнього середовища має вирішальне значення для забезпечення їх надійної роботи.

Згідно з ГОСТ 15150—69 за захистом від впливу кліматичних факторів навколишнього середовища електротехнічні вироби (в тому числі і електродвигуни) мають такі виконання для районів:

У — з помірним кліматом;'

ХЛ — з холодним кліматом;

Т — з тропічним кліматом;

0        — загальне кліматичне виконання.

Залежно від місця знаходження при експлуатації вироби поділяються на п'ять категорій:

1— на відкритому повітрі;

2— в неопалюваних приміщеннях;

3 і 4 — відповідно в приміщеннях з природною вентиляцією та штучним регулюванням мікроклімату;

5 — в приміщеннях з підвищеною вологістю.

Позначення кліматичного виконання і категорії розміщення електротехнічних виробів проставляються в кінці умовного позначення типу виробу. Наприклад, у двигуні АО2-41-4УЗ буква У означає, що він застосовується для роботи в районі з помірним кліматом, а цифра 3 — в приміщенні з природною вентиляцією без штучного регулювання мікроклімату.

За ступенем захисту від дотикання до струмопровід-них і рухомих частин та попадання твердих предметів і проникнення води електрохімічні вироби згідно

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>