Електрогазозварник

флюсів;

призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних пристроїв;

причини виникнення дефектів при зварюванні і способи їх запобігання;

загальні правила зварювання в захисному газовому середовищі;

характеристики газового полум'я, стандарти габаритів лому.

Основний зміст функціональних обов'язків

Зміст функціональних обов'язків електрогазозварника залежить від того, який кваліфікаційний розряд присвоєно йому відповідно до "Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт, професій робітників"; фах електрогазозварника має діапазон від 1-го до 6-го розрядів, згідно з якими робітник виконує певні роботи і несе відповідальність за їх кількісні та якісні характеристики. Електрогазозварник      1-й розряд повинен уміти:

виконувати ручне кисневе різання і різання бензорізальним апаратом сталевого легкого лому;

прихоплювати деталі, вироби, конструкції в усіх просторових положеннях під керівництвом електрогазозварника більшої кваліфікації;

готувати вироби, вузли і з'єднання до зварювання;

зачищати зварні шви після зварювання та різання;

виконувати захист зварного шва в процесі згарки;

готувати газобалони до роботи;

застосовувати найбільш доцільні і продуктивні прийоми роботи та сучасні методи організації праці;

застосовувати з цією метою економічні знання;

аналізувати результати своєї роботи;

дотримуватися правил безпеки праці, пожежної безпеки, внутрішнього розпорядку.Електрогазозварник    2-й розряд повинен уміти:

виконувати ручне дугове, плазмове, автоматичне, напівавтоматичне зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій з вуглецевих сталей;

виконувати кисневе і плазмове прямолінійне і криволінійне зварювання в нижньому і вертикальному положенні зварювального шва металів простих і середньої складності деталей з вуглецевих сталей за розміткою вручну на переносних, стаціонарних і плазморізальних машинах;

проводити кисневе різання й різку бензорізальними і газорізальними апаратами сталевого важкого лому;

прихоплювати деталі, вироби, конструкції у всіх просторових положеннях;

проводити наплавку простих деталей;

усувати раковини і тріщини у простих деталях, вузлах та ін.;

підігрівати конструкції і деталі при плавленні;

читати прості креслення.

повинен знати:

принцип дії електрогазозварювальних апаратів і машин для дугового зварювання змінного і постійного струму; газозварювальних апаратів, газогенераторів, електрогазозварювальних автоматів і напівавтоматів, кисневих і ацетиленових балонів, редукційних пристроїв і зварювальних пальників;

вимоги до зварних швів та поверхонь;

засоби підбирання марок електродів залежно від марок сталей;

властивості та призначення обмазок електродів, будову зварного шва;

засоби випробовування та види контролю;

правила підбору режиму нагрівання металу залежно від марки металу та його товщини;

причини виникнення внутрішніх напруг та деформацій у зварювальних виробах і способи їх попередження;

основні технологічні прийоми зварювання та заварювання деталей з різних сталей, чавуну, кольорових металів, сплавів;

режими різання та витрати газів при кисневій та газоелектричній різці.Електрогазозварник      4-й розряд повинен уміти:

виконувати ручне електродугове, газоелектричне та газове зварювання складних деталей, вузлів, конструкцій та трубопроводів з конструкційних вуглецевих сталей та кольорових металів;

робити кисневе, плазмове та

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Схожі роботи