Електрогазозварник

живлення зварнику потрібні викрутка з діелектричною ручкою, плоскогубці комбіновані, розвідний ключ, молоток. Як захисні засоби зварник використовує світлофільтри або звичайне темне скло, яке вставляється в маску.

Зварнику необхідні також: захисна маска, клема заземлення, муфти, електротримачі різних типів тощо.

Живлення зварювальної дуги здійснюється зі спеціальних джерел, які діляться на джерела змінного струму (трансформатори) і джерела постійного струму (генератори, перетворювачі, випрямлячі).

З метою якісного виконання обов'язків електрогазозварнику необхідно осягнути певний рівень знань та навичок у діапазоні 1-6 кваліфікаційних розрядів. Так, наприклад, електрогазозварник 3-го розряду повинен уміти:

виконувати ручне, електродугове, газоелектричне, газове зварювання;

робити автоматичне та напівавтоматичне зварювання простих деталей, вузлів

та конструкцій з кольорових металів та сплавів, конструкційних сталей, деталей

середньої складності, вузлів, конструкцій та трубопроводів з вуглецевих сталей;

в проводити кисневе, плазмове та газоелектричне, прямолінійне та криволінійне

різання металів в різних положеннях, простих та середньої складності деталей з

вуглецевих та легованих сталей, кольорових металів;

проводити кисневе різання брухту за заданими розмірами;

виконувати ручне електродугове, повітряне стругання простих та середньої

складності деталей з різних сталей, чавуну, кольорових металів та сплавів у

різних положеннях;

проводити заварювання раковин та тріщин у деталях, вузлах та відливках середньої складності;

робити попередній та супутній підігрів при зварюванні деталей з дотриманням

заданого режиму;

читати креслення деталей вузлів та конструкцій середньої складності.

знати:

будову електрозварювальних машин, газозварювальної апаратури, автоматів

та напівавтоматів;

вимоги до якості робіт, у тому числі суміжних;

способи підвищення якості робіт і продукції, види браку, його причини, методи запобігання і усунення;

санітарно-гігієнічні норми безпечної праці, основні засоби та прийоми запобігання та гасіння пожеж на робочому місці і дільниці; правила керування підйомно-транспортним обладнанням і виконання стропальних робіт; сигналізації;

виробничу інструкцію електрогазозварника і правила внутрішнього трудового розпорядку;

тарифні ставки, норми і розцінки; порядок тарифікації робіт, присвоєння кваліфікаційних розрядів, перегляду норм і розцінок, встановлення технічно обгрунтованих норм;

порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Вгору

Санітарно гігієнічні умови та безпека праці

Ступінь тяжкості та напруженості праці

Обмеження щодо статі.

Режим праці та відпочинку.

Особливі умови та фактори праці.

Можливості помилок, аварій, травматизму.

Ступінь тяжкості та напруженості праці

Зварникам доводиться працювати в найрізноманітніших місцях: і у виробничому цеху, і в полі, і на висоті, і під землею.

Фізичне навантаження лягає на зварника під час піднімання і переносу заготовок, деталей і конструкцій, а також виконання повільних рухів з пальником, коли інші частини тіла залишаються нерухомими. У цьому разі на м'язи спини і ніг припадає значне статичне навантаження. Встановлено, що у зварника втома

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Схожі роботи