Електронний підпис в діяльності нотаріусів

(визнаний) сертифікат - це удосконалений ЕП з підвищеним рівнем безпеки, який створено на основі державного визнаного сертифікату щодо створення ЕП. Різниця між Другим та третім різновидом ЕП полягає у тому, що останній засвідчується Державним відділом сертифікації, який перед виданням сертифікату встановлює дієздатність його особи-власника.

Зважаючи на те, що глобалізація економіки призвела до пересування гігантських потоків людей, товарів, транспорту, фінансових ресурсів, населення різних країн, в тому числі й України, прагне отримувати якісні юридично значимі інформаційні послуги в будь-якому місці земної кулі. А отже, Україна не може стояти осторонь загальних процесів, пов'язаних з електронізацією документообігу та має модифікувати національні закони відповідно до норм міжнародного права. У цьому контексті, важливим є звернення до практичного досвіду деяких європейських країн, на прикладі Іспанії, Франції, Німеччини, Бельгії тощо, де електронний документообіг надійно ввійшов у національні нотаріальні системи.

У Франції існує єдина швидка та надійна нотаріальна мережа в Інтернеті, абонентами якої зареєстровані 4 469 нотаріальних відділень. Завдяки цьому нотаріуси мають змогу спілкуватися між собою та з третіми сторонами, обмінюватися даними реєстру, мати доступ до внутрішніх та публічних баз даних, пропонувати послуги із застосуванням ЕП тощо. Конфіденційним кодом такої діяльності є так звана "Carta Real", тобто ідентифікаційна картка нотаріусів Франції. На даний момент сфера її використання обмежується доступом до загального діючого реєстру, до мережі європейської бази даних про заповіти та для користування документальною базою європейського нотаріату. В недалекому майбутньому заплановано застосовувати такі картки для прямого доступу до банківських послуг, взаємного обміну документами між нотаріусами, видачі електронних доручень (або сертифікатів) для цифрового розміщення державних актів у реєстрі власності тощо.

У Бельгії з 2000 року Королівська федерація нотаріусів спілкується майже виключно електронним шляхом з 1227 нотаріальними відділеннями країни. Така діяльність відбувається в умовах виключної безпеки та надійності збереження інформації

У Німеччині спостерігається прискорений розвиток електронної нотаріальної мережі. Нотаріальна палата, яка відповідає за видачу ЕП, передала на розгляд Федеральному міністерству юстиції проект центрального реєстру повноважень нотаріуса на випадок майбутньої випадкової недієздатності останнього. У ньому передбачено, що трибунали можуть користуватися даними Реєстру і переміщення даних може відбуватися електронним шляхом,

В Україні відносини, які виникають при використанні електронного цифрового підпису нотаріусами, регулюються законами України "Про електронний цифровий підпис", "Про електронні документи та електронний документообіг"169". До прийняття нового Порядку у Інструкції про вчинення нотаріальних дій нотаріусами України до виключення п. 18 із глави II Інструкції), передбачалося, що застосування ЕП на правочинах здійснюється нотаріусом лише за наявності технічних можливостей роботи з електронними документами та на підставі попередньої письмової згоди підписувача щодо використання електронного варіанту підпису. Так, в Інструкції вказувалося, що у заяві повинен бути перелік правочинів, хоча не уточнюється яких саме. Також прописувалося, що у разі застосування ЕП нотаріус спочатку повинен був встановити особу підписувача і перевірити його дієздатність, крім того обсяг правоздатності юридичної особи та повноважень її представника. Нині дане положення у Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України відсутнє, хоча у п. 1 глави 9 Порядку йдеться про те, що заяви можуть викладатися у електронній формі. Крім того п. 8 гл. 7 Порядку передбачається, що нотаріус може засвідчувати справжність електронного

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні