Електронний підпис в діяльності нотаріусів

цифрового підпису за наявності технічних можливостей роботи з електронними документами.

Закон України "Про електронний підпис" визначає основні терміни, пов'язані з використанням ЕП, але більш повне їх тлумачення знаходимо в проекті законі "Про електронну торгівлю"170, який розрізняє такі три види ЕП:

електронний підпис - дані в електронній формі, які додаються до інших даних або логічно з ними пов'язані і використовуються для встановлення автентичності даних, з якими вони пов'язані або і до яких відносяться, та автентичності підписувача;

електронний підпис посилений (посилений електронний підпис) - вид електронного підпису, який додатково відповідає таким вимогам:

(а) він пов'язаний винятково з підписувачем;

(б) підписувач може тримати під своїм повним контролем засіб створення підпису;

електронний підпис кваліфікований (кваліфікований електронний підпис) - вид посиленого електронного підпису, який створений:

(а) з використанням особистого ключа, який має посилений сертифікат ключа; і

(б) за допомогою надійного засобу створення підпису.

Необхідно звернути увагу на те, що в Законі України "Про нотаріат" взагалі нічого не сказано про ЕП, на відміну від Іспанії, де в ст. 17 в Законі "Про нотаріат" вказується, що документи не втрачають свою юридичну силу, якщо вони виготовлені в електронному варіанті за умови наявності ЕП нотаріуса та всіх сторін-учасників. ЕП нотаріуса у такому випадку має бути отримано відповідно до Закону про використання електронних підписів нотаріусами.

Проте у нормах матеріального права, а саме у ст. 207 Цивільного кодексу України йдеться про можливість укладення правочину за допомогою електронного або іншого технічного засобу зв'язку. Такий правочин вважатиметься таким, що вчинений у письмовій формі. Крім того, згідно ч. 2 даної норми він має бути підписаний його стороною (сторонами).

Згідно ч

З ст. 207 ЦК використання при вчиненні правочинів електронно-числового (цифрового. - С. Ф. ) підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів. Так, Законом України "Про обіг векселів в Україні" передбачено правило про обов'язковість власноручного підпису (ст. 5). Зрозуміло, що використання факсимільного відтворення підпису у такому разі неприпустиме. Але чи дане положення закону поширюється на підписання векселя за допомогою електронно-числового підпису?

Отже, насамперед, хочеться зазначити, що в Україні не існує єдиного реєстру щодо ЕП. Відповідно, проблема полягає в тому, що нотаріуси взагалі не застосовують ЕП, так як не знають, коли його потрібно застосовувати, нечітко це питання регламентовано в законодавстві і відсутні положення щодо співробітництва нотаріусів (зокрема, вчинення електронних підписів) у міжнародних договорах України з іншими державами. Існування Реєстру електронного підпису може значно полегшити роботу нотаріусів України з іншими європейськими державами, наприклад, у випадках звернення громадян до нотаріусів іншої країни та іноземних громадян до українських нотаріусів.

Якщо ж розглядати теоретичні джерела, присвячені цій проблематиці, то російські науковці на дисертаційному рівні досліджують лише сферу банківського застосування електронного підпису172, але в цій сфері, яків сфері податкових правовідносин ЕП застосовується при електронному спілкуванні двох суб'єктів, які перебувають під

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні