Електронно-променеві трубки

Індикаторні прилади зручно класифікувати по фізичних явищах, на яких засновані їх принципи дії. Відповідно до цього розрізняють:

1. накальні індикатори, в яких використовується свічення розігрітою електричним струмом металевої нитки розжарення;

2.   індикатори електролюмінесценцій, в яких застосовується свічення деяких кристалічних речовин під впливом електричного поля;

3.   електронно-променеві і вакуумно-люмінесцентні індикатори, засновані на свіченні люмінофора при бомбардуванні електронами;

4. газорозрядні індикатори, в яких використовується свічення газу при електричному розряді;

5. напівпровідникові індикатори, в яких застосовується випромінювання квантів світла при рекомбінації неосновних носіїв заряду в p-n-переході;

6. рідкокристалічні індикатори, засновані на зміні оптичних властивостей рідких кристалів під впливом електричного поля.

В даний час для відображення знакової інформації найчастіше застосовують напівпровідникові, вакуумно-люмінесцентні, газорозрядні і рідкокристалічні індикатори, для відображення знакової і графічної інформації – електронно-променеві індикатори, складніші прилади з широкими можливостями.  

Електронно-променевим називають електронний електровакуумний прилад, в якому використовується потік електронів, сконцентрований у формі променя або пучка променів.

Електронно-променеві прилади, що мають форму трубки, витягнутої у напрямі променя, називають електронно-променевими трубками (ЭЛТ). Джерелом електронів в ЭЛТ служить подогревний катод. Емітовані катодом електрони збираються у вузький промінь електричним або магнітним полем спеціальних електродів або котушок із струмом. Електронний промінь фокусується на екрані, для виготовлення якого внутрішню сторону скляного балона трубки покривають люмінофором – речовиною, здатною світитися при бомбардуванні його електронами. Положенням видимої крізь скло балона плями на екрані можна управляти, відхиляючи потік електронів шляхом дії на нього електричного або магнітного поля спеціальних (що відхиляють) електродів або котушок із струмом

Якщо формування електронного променя і управління їм здійснюються за допомогою електростатичних полів, то такий прилад називають ЭЛТ з електростатичним управлінням. Якщо для цих цілей використовують не тільки електростатичні, але і магнітні поля, то прилад називають ЭЛТ з магнітним управлінням.

На малюнку схематично показаний пристрій ЭЛТ з електростатичним управлінням. Елементи трубки розміщені в скляному балоні, з якого відкачано повітря до залишкового тиску 1 – 10 мкПа. Металевий катод До, що підігрівається струмом металевої нитки Н, має форму стакана. Поверхня торця катода оксидована для зменшення роботи виходу електронів при термоелектронній емісії з його поверхні. Катод охоплений порожнистим циліндровим модулятором М з отвором на осі. Модулятор має негативний щодо катода потенціал, регульований потенціалом R1 в межах від нуля до декількох десятків вольт. Чим більше негативний потенціал модулятора, тим менше щільність електронного потоку, що пройшов через отвір модулятора, і, отже, тим менше яскравість зображення на екрані ЭЛТ. При певному значенні потенціалу модулятора електрони взагалі не пройдуть через модулятор і, екран не світитиметься (трубка замкнута). Електрони, що пройшли через модулятор, потрапляють в електричне поле першого (А1) і другого (А2) анодів, виконаних у вигляді порожнистих тонкостінних металевих циліндрів. Анодам повідомляють високі позитивні потенціали від джерела живлення через дільника R1R2R3 (першому аноду – декілька сотень вольт, другому – до десятків кіловольт). Завдяки цьому електрони набувають достатньої для збудження атомів люмінофора швидкість. Форму, розміри і потенціали анодів розраховують так, щоб сфокусувати пучок електронів на поверхні екрану Э. Регулировкой потенціалу першого анода

1 2 3 4

Схожі роботи