Емотиви в англійській мові

(оціночна лексика, слова, що описують особливості поведінки в певному емоційному стані);

3) набувають емотивного забарвлення у контексті.  

Емотиви поділяють на позитивні і негативні.

  • Позитивні емоції — породжуються узгодженням обставин з нормами, що відповідають світогляду цієї особи (задоволення, радість, захват, замилування, самовдоволення, упевненість, задоволеність собою, повага, довіра, симпатія, ніжність, любов, подяка, спокійна совість, полегшення, безпека, каяття, каяття совісті, й ін. ).
  • Негативні емоції — породжуються відхиленням обставин від параметрів життєдіяльності конкретної людини як особистості (горе (скорбота), невдоволення, туга, сум,нудьга, розпач, засмучення, 
  • тривога, переляк, страх, жах, жалість, жаль, розчарування, образа, гнів, 
  • презирство, обурення, гордість, ворожість, заздрість, ненависть,злість, 
  • ревнощісумніврозгубленістьзніяковілістьсоромстид,відраза і т.  д. )

А також; здивування, страждання, відраза, гнів, презирство, рішучість, печаль, лють, печаль,бажання, презирство, сором/ сором’язливість, провина, інтерес,подив.

В англійській мові є багато слів які матимуть однакове значення,наприклад: задоволення - Це позитивна чуттєва реакція. Задоволення - завжди задоволення від чого-небудь, і цим, зокрема, воно відрізняється від радості, яка може бути і «ні від чого»; безпричинна радість, але не безпричинне задоволення. В англійській мові це: pleasure (tempered by a whole series of different things coming in – здійснюється низкою речей які відбувуаються. ), satisfaction (a happy or pleased feeling because of something that you did or something that happened to you – приємне відчуття,що ти щось зробив чи щось сталося), gratification (To please or satisfy, To give in to (a desire) винагорода,задоволення певного роду,коли ти догоджаєш комусь,найчастіше це слово використовується як хабар), enjoyment 

 1.  The act or state of enjoying.

2.  Use or possession of something beneficial or pleasurable. – насолодження, вдоволення чимось) amusement The state of being amused, entertained, or pleased. 2.  Something that amuses, entertains, or pleases. – забава,задоволення від різних ігр,предметів) та інші.

Важливим в концепції слова задоволення є наявність чотирьох емотивних смислів: "задоволення", "радість", "щастя" та "веселість",

Радість – це позитивна емоція, яку переживає мовна особистість у відповідь на активізацію конкретного компонента його фонових знань якав англійській мові такими поняттями, як joy, gladness, rejoicing, exultancy

У «Webster’s New Encyclopedic Dictionary» емоція радості «joy» визначається як «1: a feeling of great pleasure or happiness that comes from

success, good fortune, or a sense of well being: gladness 2. something that gives great pleasure or happiness». «Happiness» розглядається як «1. a) a state of well-being and contentment: joy b) a pleasurable satisfaction; 2. felicity, aptness».

Слова: gladness - 1. a.  Experiencing or exhibiting joy and pleasure.

b

 Appreciative: was glad to be home. 2.  Providing joy and pleasure: a glad occasion.

 3.  Very willing; pleased: glad to help. tr.  & intr. v.  glad·dedglad·dingglads Archaic - радість,радощі. Rejoicing - 1.  To feel joyful about (something) 2.  Archaic To fill with joy; gladden. . exultancy 1.  To rejoice greatly; be jubilant or triumphant. 2.  Obsolete To leap upward, 

especially for joy. – радіти,тріумфувати. – є одними з багатьох слів,для позначення емоції радості.

Щастя – це емоційний стан цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого вдоволення та безмежної радості. Те, що викликає відчуття найвищого задоволенняжиттям, дає радість людині. В англійській мові,яскраво виражають цю емоцію так і слова як happiness та felicity.

Happiness – enjoing,showing or made by pleasure,satisfaction or joy. Characterized by good luck.

Felicity - a great happiness; bliss, an instance of great happiness. A cause or sourse of happiness.

Веселість, веселощі — одна з емоцій, веселий настрій, виражається в сміхові, безцільних рухах, загальній рухливості. До них належать такі слова:

Cheerfulness - Being in or characterized by good spirits; 

 Promoting a feeling of cheer; pleasant

1 2 3 4 5 6 7