Емотиви в англійській мові

Gaiety - a state of joyful exuberance or merriment, merry or joyful activity

Hilarity – great merriment.

Conviviality - Enjoying good company; sociable. ,

 Characterized by merry celebrating; festive

Joviality - Marked by hearty conviviality and good cheer

Поряд із емоцією задоволення ідуть емоції замилування та захват які характеризує слово:

Delight – great pleasure, joy. Something that gives pleasure or enjoyment

Упвненість – стан буття без сумніві,це мабуть,повинно бути притаманним для кожного з нас.

Популярними словами на позначення упевненості є:

Assurance - A statement or indication that inspires confidence; a guarantee or pledge, Freedom from doubt; certainty about something.

Certainty - 1.  The fact, quality, or state of being certain, especially:

a.  Inevitability: the certainty of death.

b.  The quality of being established as true: the certainty that the earth orbits the sun.

c.  Confidence; assurance: his certainty that things would get better.

2.  Something that is clearly established or assured: "On the field of battle there 

are no certainties" (Tom Clancy).

Conviction - The state of being found or proved guilty 

До позитивних емоцій також належить:

Симпатія — почуття стійкої емоційної схильності людини до інших людей. Почуття приязні, прихильності, доброзичливості до кого-небудь, чого-небудь. Теплі, ніжні почуття; уподобання. До не належать слова: sympathy та liking.

Повага - базується на визнанні високих якостей кого-небудь, чи чого-небудь, відносно яких проводиться ця соціальна оцінка. : Respect та homeage (Special honor or respect shown or expressed publicly)

Довіра — соціологічна та психологічна категорія для позначення відкритих, позитивних взаємовідносин між людьми (сторонами довіри), що відображають впевненість у порядності й доброзичливості іншої сторони, з котрою довіряючий знаходиться в тих чи інших відносинах. Confidence ( Believe in the certainty of something), trust, credence.

Ніжність — ніжне, тепле, тендітне почуття; ласкавість, сердечність у ставленні до кого-небудь. Tenderness (delicate), softness.

Любов — почуття глибокої сердечної прихильності до особи іншої статі love, liking

Вдячність — вміння належно оцінити всяку виявлену до нас уважність, всяке зроблене нам добре діло

Thanksgiving, thank, gratitude (The state of being grateful; thankfulness)

Спокій – стан рівноваги,гармонії Peace, calm, guietness

Безпе?ка — це такі умови, в яких перебуває складна система, коли дія зовнішніх і внутрішніх чинників не призводить до процесів, що вважаються негативними по відношенню до даної складної системи у відповідності до наявних, на даному етапі, потреб, знань та уявлень. Стан фізичного та емоційного спокою,захищеності. Security,safety

Каяття — почуття, що поєднує в собі співчуття з приводу свого вчинку і почуття провини за його наслідки. Зізнання в своїх гріхах; сповідь. Repentance ( The act or process of repenting. ) penitence.  

Неменш різноманітними і багатими на означення є й негативні емоці:

Горе — негативно забарвлені душевні переживання, печаль, смуток, скорбота у поєднанні з розпачем;. Woe (A cause of sorrow or misery; a misfortune) grief,rue, affliction.

Невдоволенняемоція протилежна задоволенню. Discontent.

Сум або смуток — одна з двох полярностей емоційного життя, іншою є його протилежність. sadness,sorrow

Нудьга? — емоційне порушення. Bore

Засмучення – розпач,сум за чимось,сум від поганих новин. Disappointment

Триво?га — негативно забарвлена емоція, що виражає відчуття невизначеності, очікування негативних подій, важковизначені передчуття. alarm,anxiety (A state of apprehension, uncertainty, and fear resulting from the anticipation 

of a realistic or fantasized threatening eventor situation, often impairing physical 

and psychological functioning. )

Страх — внутрішній стан, що обумовлений загрозою реального або передбачуваного лиха. Fear,horror,fright( 

1.  Sudden intense fear, as of something immediately threatening.  See Synonyms at fear.

2.  Informal Something extremely unsightly, alarming, or strange: Brush your hair; 

 you look a fright.

tr. v.  fright·ed, fright·ing, frights)

Жаль – жалкувати про щось. Pity

Обра?за — людська емоція, яка виникає, коли

1 2 3 4 5 6 7