Етапи розвитку української літературної мови

поляга­ла в тому, що давньоболгарська і руська мови були близькоспорідненими: "Словенськь языкь й русь­кий единь єсть" (літописець Нестор). Це сприяло поширенню освіти, масштаби якої були на Русі більшими, ніж у латиномовній Західній Європі, і проникненню до книжної мови слів та інших еле­ментів розмовної мови, тобто "українізації старослов'янщини".

Мова — засіб самопізнання народу, форма іс­нування надбудови в усіх її виявах. "Мова — дім духу" (М.Гайдеггер).

Використана література

  1.   Шахматов О., Кримський А. Нариси з історії укр. мови та хрестоматія з пам’ятників письменської староукраїнщини ХІ-ХIII вв. К., 1924; КІУЛМ, т. 1-2. К., 1958-61;
  2. Хрестоматія мат-лів з історії укр. літ. мови, ч. 1 — 2. К., 1959 — 61;
  3. Жовтобрюх М. А. Мова укр. преси (До серед, дев’яностих років XIX ст.). К., 1963;
  4.  Його ж. Мова укр. період, преси (кін. XIX — поч. XX ст.). К., 1970;
  5. Чапленко В. Історія нової укр. літ. мови (XVII ст. — 1933). Н.-Й., 1970;
  6. Плющ П. П. Історія укр. літ. мови. К., 1971;
  7. Мова і час. Розвиток функц. стилів сучас. укр. літ. мови. К., 1977;
  8. Русанівський В. М. Джерела розвитку східнослов’ян. літ. мов. К., 1985;
  9. Житецький П. Г. Вибр. пр. Філологія. К., 1987;
  10. Шевельов Ю. Укр. мова в першій пол. двадцятого століття (1900 — 1941). Стан і статус. Мюнхен, 1987;
1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні