Етичні аспекти роботи соціальних служб

Етичні аспекти роботи соціальних служб

Найхарактернішими й типовими видами діяльності соціальних працівників, які потребують адекватної етичної регламентації, є наукові дослідження (проблем клієнтів та їх груп, діяльності соціальних служб, соціальних проблем суспільства, т. д. ), безпосередня робота з надання багатосторонніх послуг клієнтам, діяльність з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів на всіх рівнях.

 Етичні аспекти досліджень у соціальній роботі. Дослідження - один з найважливіших видів діяльності соціальної роботи. Результати досліджень необхідні соціальним працівникам не лише для того, щоб оцінювати ефективність виконаної роботи, але й для того, щоб визначати потребу у соціальних послугах різних верств та груп населення, робити висновки про маргіналізацію визначених груп населення, прогнозувати на основі отриманих даних розвиток соціальних служб і таким чином повніше задовольняти раціональні потреби клієнтів та суспільства.

 Необхідність дотримання етичних принципів у здійсненні досліджень диктується тим, що дослідження, у якій би формі вони не проводились, - це завжди дослідження людини, її особистих життєвих обставин, індивідуальних якостей, душевного стану, що є виключно особистим достоїнством й іноді - особистою таємницею, що бережливо зберігається від навколишніх. Тому рішення про участь у дослідженнях, де необхідно надавати інформацію про себе, може приймати тільки клієнт або особа, що має на це законне право.

 Приступаючи до досліджень та складаючи їх програму, соціальний працівник (творчий колектив) повинен керуватися такими принципами:

 - повага до індивідів та груп, які є об'єктом дослідження;

 - чесність та відвертість;

 - добровільність участі клієнтів у дослідженнях;

 - необхідна і достатня поінформованість клієнта про мету, хід та результати дослідження;

 - гарантованість збереження таємниці дослідження (конфіденційність);

 - контроль за ходом досліджень;

 - використання результатів дослідження виключно на благо клієнта

 Дослідник несе особисту відповідальність за:

 – ґрунтовну етичну оцінку прийнятності дослідження, методів, які застосовуються у його ході, сфер використання результатів дослідження;

 – відповідність етичним нормам поведінки з боку дослідників з громадянами, що беруть участь у дослідженні, незалежно від їх соціального, психічного, психологічного, економічного статусу, їх поглядів та переконань тощо.

 Етичне виховання соціального працівника повинне бути невід'ємною частиною його підготовки. Основні зусилля повинні спрямовуватися на розвиток етичних навичок та моральності спеціаліста, оскільки на практиці вони часто зустрічаються із проблемами, які не висвітлені у законодавстві. Передбачає не лише засвоєння етичних знань, моральних норм і правил, але й формування моральної переконаності та моральних потреб як основи його особистості.

 Основні напрями етичного виховання соціального працівника:

 – вивчення теоретичних основ професії як прикладної гуманістичної теорії;

 – розвиток високого рівня чутливості до моральних факторів;

 – глибоке вивчення суті етичних норм і кодексів;

 – розвиток навиків етичної оцінки рішень, що приймаються.

 Надання соціальних, психологічних та соціально-побутових послуг. Надання соціально-побутових послуг - найбільш поширений на сьогоднішній день вид соціальної роботи. У цій сфері проявляються всі закономірності соціальної роботи. Діяльність соціального працівника спрямована на перетворення предмета діяльності

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні