Етика буддизму

Зміст 

Вступ

Етика буддизму

Список використаної літератури

 

Вступ 

Сьогодні світ перебуває в сум'ятті – відкидаються основні етичні цінності. Сили матеріалістичного скептицизму направили свою зброю на традиційні поняття про те, що вважається гарними людськими якостями. Незважаючи на це, кожний, кому небайдужа культура й цивілізація, повинен бути стурбований практичними, етичними проблемами. Справа в тому, що етика нерозривно пов'язана з поведінкою людини. Вона стосується наших відносин із самим собою та з іншими людьми.

У будь-якій релігійній, філософській або ідеологічній системі існують етичні норми, які не можна порушувати її послідовникам або прихильникам.

Необхідність в етиці з'являється з тієї причини, що люди по своїй природі недосконалі. Щоб бути доброчесними, їм потрібно виховувати себе. Таким чином, моральність стає найважливішим аспектом життя.

У більшості релігійних систем ці етичні норми об'єднані в закони, які приписуються і установлюються Богом або надприродною силою, що перебуває поза людиною. Вчення ж Будди є психолого-етичною системою, у якій етичні норми обумовлюють психологічним підґрунтям і мотивацією наших дій. Для тих, хто діє поза чистими мотиваціями, таких, як неприхильність, дружелюбність і розуміння (мудрість), досягнення щастя буде чимось очевидним, от тільки їхні власні проблеми ніколи не зникнуть. Але ті, хто діє поза негативними мотиваціями, таких, як прихильність, недоброзичливість і нерозуміння (невідання), будуть уникати страждань.

Етика буддизму 

Буддійська етика - це не якісь довільні стандарти, винайдені людьми, для своїх конкретних потреб. Вони також не встановлені якою-небудь вищою істотою

Закони і звичаї людського суспільства не лежать в основі буддійської етики. Наприклад, форма одягу, що підходить для одного клімату може бути непридатною в іншому. У цьому випадку, одяг є питанням прийнятого звичаю й ніяким чином не відноситься до етики. Дотепер штучно створені людьми звичаї постійно плутають із етичними принципами, які незаперечні й незмінні.

Буддійська етика базується не на мінливих звичаях людського суспільства, а на незмінних законах природи. У Буддизмі етичні цінності є невід'ємною частиною природи і незмінним законом причини й наслідку (карми). Той факт, що буддійська етика ґрунтується на законах природи, робить її принципи корисними й прийнятними для сучасного світу. Те, що буддійський звід правил поведінки був сформульований більш, ніж 2500 років тому, не применшує його непіддатну часу сутність.

Моральність у Буддизмі призначена для того, щоб практичним чином привести до кінцевої мети - справжнього щастя.

На буддійському шляху до звільнення кожна істота вважається відповідальною за своє щастя й горе. Кожному доводиться самостійно трудитися для свого звільнення, через розуміння й зусилля. Порятунок у Буддизмі - це результат власного духовного розвитку людини і ніхто інший не може його нав'язати або надати.

Місія Будди полягала в тому, щоб розповісти істотам про природу життя й дати їм пораду як поводитися, для досягнення власного щастя й блага інших.

Отже, буддійська етика – це не заповіді, яким примушують слідувати людей. Будда дав знання про ті умови, які є сприятливими і приводять до тривалого

1 2 3 4 5 6 7 8 9