Еволюція грошових функцій

Еволюція грошових функцій

Разом із еволюцією грошей відбувалась і еволюція грошових функцій. На думку більшості дослідників, товарні гроші виконували п’ять функцій, які були розглянуті. З появою символічних (паперових) грошей ці функції модифікувались. За умов, коли існував паралельний обіг золотих і паперових грошей, а банкноти вільно обмінювались на золото, паперові гроші могли виконувати лише дві функції – засобу обігу і засобу платежу. Вони не були мірою вартості, адже лише представляли золото, яке й виконувало цю функцію. Паперові гроші могли утворювати лише фіктивний скарб, нагромадження відбувалось, як правило, у золотих грошах, а не у їх знаках. Нарешті, у міжнародних розрахунках використовувалось лише золото.

Значне поширення кредитних грошей розпочало процес демонетизації золота, тобто втрати золотом грошових функцій. На заміну золотим спочатку прийшли паперові, а згодом – і безготівкові гроші. Зв’язок золота із кредитними грошима поступово послаблюється, воно вилучається з обігу, утворюючи золоті резерви (скарб) у зливках. Золото повністю замінюється у обігу кредитними грошима (банкнотами), які на золото не обмінюються

За цих умов і відбувається модернізація грошових функцій.

Сьогодні серед теоретиків грошей не існує єдності стосовно функцій сучасних грошей. Зокрема, одні виділяють три функції1, інші – лише дві2, а то й одну [5], Така відмінність може бути зрозумілою лише з урахуванням таких методологічних положень:

 • на кожному історичному етапі розвитку грошових відносин формується специфічна сукупність і механізм взаємодії функцій грошей;
 • дослідження і вивчення грошових функцій можна здійснити лише
  з урахуванням історичних тенденцій процесу відтворення і розвитку
  окремих стадій товарного обігу;
 • у процесі дослідження еволюції грошових відносин відбувається
  ускладнення і модифікація функцій грошей; одні функції відмирають і
  з’являються нові;
 • при дослідженні окремих грошових функцій варто враховувати
  співвідношення власне функцій грошей і функціональних форм
  грошей: якщо у минулому певна сукупність грошових функцій
  проявлялась через єдину грошову форму – товарні гроші, то тепер
  вона поділяється на окремі структурні елементи грошових систем,
  які є похідними від функцій.

Символічні гроші не мають внутрішньої вартості, тому вони не можуть виконувати функцію міри вартості. Ті дослідники, що виділяють цю функцію сучасних грошей, мають на увазі не вартість, а ціну товару. Товар оцінюється через гроші, які, таким чином, виконують функцію розрахункової одиниці (одиниці рахунку).

Важливою функцією сучасних грошей є те, що вони виступають засобом обміну.

Існування загальновизнаного засобу обміну скорочує час обміну товарів, а отже, економить ресурси, які можуть використовуватись або на виробництво додаткової кількості товарів, або на надання додаткових послуг.

Гроші можуть зберігати вартість (нагромаджуватись) лише тоді, коли вони є і засобом обміну. Адже, якщо гроші не можуть використовуватись у майбутньому для купівель і укладення угод, то ніхто не захоче приймати їх в обмін на товари і послуги сьогодні. Водночас, гроші можуть поступово втрачати частину своєї нинішньої вартості (зокрема, внаслідок інфляції), тому засобом збереження вартості (можливо, й кращим, ніж гроші) стають товари,

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні