ФЕРЕНЦ ЛІСТ

Перша, повільна за темпом, так звана lossu (у Ліста  — Losson). Для неї притаманні синкопи, специфічні кадансові звороти („каданси зі шпорою”).

Часто в повільних мелодіях використовується „угорська гама” - двічі гар­монійний мінор. Для пісенних мелодій характерна темпова свобода, часті фермати, що надає їм особливої своєрідності.

Друга частина рапсодій швидка (Friss, Frisska) в дусі чардаша, має тенден­цію до прискорення темпу. Тут мелодії прості з елементарним гармонійним супроводом.

Найбільш відомим зразком можна вважати Угорську рапсодію Ліста №2. В ній чітко визначенні дві частини. Перша розпочинається гордовитою героїч­ною темою, яка навіває патріотичні думки і сприймається як початок епічного оповідання.

Друга тема - танець-хід, зберігає піднесений тонус і має всі ознаки вербун-коша (оригінал у до-дієз мінорі).

Третя тема, жвавіша за темпом, є передбаченням фрішки.

З декількох варіацій на цю тему починається друга частина рапсодії. В ці­лому вона є справжнім каскадом яскравих, різних за характером тем, які разом створюють картину багатолюдного веселого свята.

Рапсодії Ліста - концертні віртуозні твори, насичені серйозними технічними труднощами, хоча це не є самоціллю композитора. Створюючи свої рапсодії, Ліст свідомо намагався передати манеру гри циганських музикантів, їх інст­рументів. Найбільш близькими з них до фортепіано є цимбали. У всіх рапсо­діях ми зустрічаємо характерні „цимбальні” звучання. Тут, у 2-й, це ніби „бряцаючи” акорди в супроводі першої геми, арпеджіато - у другої, в по­дальшому дзвінкі „молоточкові” фігурації, форшлаги у високому регістрі.

Рапсодії захоплюють стихійною силою почуттів. В них гордість, віра в майбутнє рідного народу.

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні