ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ АСУ

і слухачів ІПК і ФПК. – М.: Прометей, Юрайт, 1998. – 464с.

3. Педагогіка: Навчань. Допомога для студентів пед. ин-тов /

Ю. До. Бабанській, В. А. Сластенін, Н. А. Сорокин і др.; Під ред.

Ю. До. Бабанського. – 2-е изд., доп. і перераб. – М., Освіта

1988. – 479 з.

4. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів пед. учебн. закладів / В. А. Сластенін, І. Ф. Ісаєв, А. Н. Міщенко, Е. Н. Шиянов. – М.: Школа- Прес, 1997. – 512с.

5. Подласий І. П. Педагогіка. Новий курс: Підручник: Книга1: Загальні основи. Процес навчання. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 576 з.

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні