Фантастика буденного і буденність фантастичного у новелі „Перевтілення” Ф. Кафки

чужими людьми, у сприйнятті героя набуває страшного, небезпечного, відштовхуючого вигляду.

Єдиним каналом зв'язку героя із зовнішнім світом залишається вікно. Раніше його завжди охоплювало відчуття звільнення, коли виглядав він з вікна, але після перетворення поступово він перестав розрізняти деталі урбаністичного пейзажу: фрагмент нескінченної сіро-чорної лікарні на тихій міській вулиці Шарлоттенштрасе, вигляд якої проклинав, - і місто для нього перетворилося "на пустелю, в яку злились сіра земля і сіре небо". Нічого природного, не зробленого людиною, навколо нього немає - лише нескінченний, вічний дощ, що ллє безперервно протягом кількох місяців і стукає у скло, приносить йому таку саму нескінченну, всесвітню печаль.

Треба пам'ятати зауваження О. П. Флоренського, що у художньому творі будь-яка картина "буде зоровою транспозицією незорових відчуттів".

Поняття "фізіологічного простору" включає "простори нюховий, смаковий, термічний, слуховий та дотиковий, які не мають нічого спільного з простором Евкліда". Для цього оповідання надзвичайно важливі слухові та зорові координати. Герой вічно живе у темряві або напівтемряві - в його кімнаті ніби немає ніяких джерел освітлення, і тому світло приносять йому тільки зовнішні джерела: вдень воно ллється з вікна, а вночі - або з вітальні, або з вулиці від електричних ліхтарів, які кидають відсвіт тільки на стелю і верхні частини меблів. Так само важлива для розуміння цього твору категорія нескінченної тиші, що зрідка порушують тихі голоси близьких, до яких треба прислухатися, і ще рідше - прекрасні звуки скрипки, на якій грає сестра

Інколи тиша переривається риданнями або всеохоплюючим переполохом, коли з його кімнати виносять меблі; та подібний звуковий ряд герою відверто неприємний, і він очікує, коли ж знову настане "довгожданна тиша".

У Кафки межі реальності звужуються, і тому категорія кордону в кожному його творі відіграє сюжетоутворюючу роль (подібна топологічна модель стане характерною для театру абсурду, де дія часто-густо відбувається у замкнутому просторі - і часто герої не мають жодної можливості перетнути його кордони - в кімнаті, камері; інколи обмеження руху для героїв виражається у тому, що автор садовить їх у крісло, зариває у пісок, помішає в глечики тощо).

Головним показником змодельованого Кафкою простору є його принципова закритість, встановлення непрохідних кордонів між сусідніми просторами. Це виражається в тому, що в цій квартирі щільно зачиняються всі двері. Двері в звичайному вживанні якраз і повинні були б означати місце контакту і можливого переходу, та в оповіданні Кафки вони набувають нежданого символічного значення небезпечного місця - місця можливого вороже вторгнення. Відчинені двері стають символом біди - "то буває в квартирах, де трапилось велике нещастя". Тому у цій квартирі двері поспішно захлопують, зачиняють на засув, а потім і на ключ; кухарка запирає навіть кухню. Грегор також пильно оберігає свою самотність: кожен день він обов'язково запирає свою кімнату (це готельна звичка), і навіть у тому разі, якщо двері не зачинені, мати повинна стукати. Ніхто ні до кого не заходить без справи, не заходять і тоді, коли інший потребує допомоги: "Вранці, коли двері були зачинені, всі хотіли увійти до нього [до Грегора. - Н. Л. ], а тепер, коли одні двері він відчинив сам, а інші були безсумнівно відчинені протягом дня,

1 2 3 4 5 6 7 8