Фантастика буденного і буденність фантастичного у новелі „Перевтілення” Ф. Кафки

ніхто не заходив до нього, а ключі між тим стирчали ззовні". Відсутність виходу є структурною особливістю самого центру, і здолати цю межу герой може тільки зі згоди і за допомогою інших, тому що вихід за межі означає контакт і зв'язок з іншими людьми.

Сучасні філософи розмежовують реальний, перцептивний і концептуальний простір і час. Реальний час визначає паралельне існування і зміну об'єктів, перцептивний - зміну людських відчуттів та інших психічних актів суб'єкта, а концептуальний час є певною абстрактною моделлю для впорядкування ідеалізованих подій. У перцептивному часі і просторі локалізуються не тільки відчуття і сприйняття, але також і уявлення, спогади, фантазії, настрої, сновидіння. Як вважає С. Кримський, "культура як шлях до розкриття потенційності у бутті здатна виходити за межі емпіричного часу, утворювати різноманітні фігури часових процесів", при чому "можливі різні композиції, сполучення і суміщення різних типів, масштабів, системи зміни і перетворень часу, так би мовити, поліфонія різних відтинків часового процесу".

За Вернадським, "час є одним із найглибших проявів буття, пов'язаний з поняття безперервності (continuum)". Для даного твору визначальним є якраз перервність художнього часу, існування двох паралельних часових течій, які перехрещуються лише у сприйнятті головного героя, - зовнішньої течії і течії внутрішньої, коловороту сімейного життя. На обох своєрідних часових острівцях (а "острівний час" - поняття середньовічної культури) час вічно біжить по колу, хоча з різною швидкістю. У зовнішньому колі час нестримно летить, змушуючи героя бігти навздогін - звідси його страх не встигнути за часом, запізнитися, і звідси - втома від постійного недосипання, ранніх вставань, нескінченних роз'їздів. З іншого боку, часові прискорення змінюються уповільненим рухом часу - майже зупинкою його в родині

Тут неспішно тече тихе розмірене життя: батько читає матері вечірню газету, тривають багатогодинні трапези, і рідкі прогулянки проходять в уповільненому темпі. І навіть коли батько переслідує сина-жука, вони роблять кілька кругів по кімнаті ледве рухаючись.

Оповідання має назву "Перетворення", і, залишаючи осторонь проблему неможливості такої події в реальному житті (бо тут ми маємо справу з тим, що нині зветься "віртуальною реальністю", де тенденції, характерні для реальної дійсності, загострено і доведено до логічного кінця), ми поставимо два запитання: Чому виникає можливість такого перетворення? На що перетворюється герой?

Можливість для такого перетворення, з одного боку, дає сама реальна дійсність, де цінність людини визначається тим соціальним щаблем, який вона займає (і той, хто стоїть на найнижчому щаблі, відповідно і розцінюється як ніщо), тобто криза гуманності, а з іншого - слабкість самої людини - і безсилля особистості протистояти приниженню, і "втрата рівноваги, спротив природним інстинктам, "самозречення" одним словом, це називалось до цього часу мораллю. . . ".

Модель для перетворення автор взяв "зі світу живої, але долюдської природи". Символіка перетворення на монстра-гнойовика досить прозора. Адже комахи з точки зору людини - не найнижчий клас живих істот у світобудові, це те, на що ніколи не звертають уваги, а якщо звертають - то тільки в тому разі, коли вони заважають і їх потрібно знищити. Найнижчий щабель серед комах - жуки, ні на що не придатні. І знов-таки - найпотворніше створіння серед жуків - це, звичайно, гнойовик.

1 2 3 4 5 6 7 8