Філософсько-світоглядні доктрини Миколи Хвильового

Стихотворения. Эстетика. Литературная критика.  М., 1990. С.395-440. 10.           Соловьев B. C. Третья речь (Сказана 19 февраля 1883г.) // Там же. С. 182-191. 11.           Теліга О. Партачі життя // Хвильовий М. Твори: У 5 т.-Т. 5 06'єднання Українських  Письменників «Слово». Українське Видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка. Нью-Йорк,  Балтимор, Торонто. 1986. 12.           Хвильовий М. Твори: У 2 т./ Упоряд. М. Г.Жулинського, П. І. Майданченка. Передм.  М. Г. Жулинського. К., 1990. T. I. 13.           Шмуратов А. Т. Конфлікт i згода. Основи когнітивної теорії конфліктів. К., 1996. 

 

1 2 3 4 5 6