Фольклористично-етнографічна діяльність Івана Франка - організація збирацько-дослідницької роботи

дуже багато праці збиранню історичної народної поезії для "Студій над українськими народними піс­нями". Зауважмо, що він цікавився також мелодіями, окремі з яких помістив у "Студіях". Записи І. Франка дають підстави говорити про нього як про збирача ши­рокого діапазону. До того ж Франко створив свою школу збирачів та дослідників усної словесності. До збирання пісень, мелодій він залучив С. Людкевича, Ф. Ко- лессу, О. Роздольського, під його керівництвом почав свою діяльність етнограф В. Охримович.

Отже, геніальний поет, відомий учений, ніколи не цурався творчості рідного народу. Усна словесність була об'єктом його дослідження впродовж майже півсто­ліття. Дитяче та юнацьке захоплення фольклором переросло у зрілі глибокі наукові дослідження. І. Франко відіграв чималу роль у виробленні та утвердженні наукових засад збирацько-дослідницької роботи, чим уніс неоціненний вклад у фольклорис­тику. Його талант організатора дав українській науці цілу плеяду молодих здібних вчених.


Література

 1. ВознякМ. З життя і творчості Івана Франка. К., 1955.
 2. Дей О. Іван Франко і народна творчість. К., 1955.
 3. Дей О. Із фольклористичної спадщини І. Франка. Новознайдені записи пісень // Народна твор­чість та етнографія. 1965. № 3.
 4. Дей О. Пісня в житті Івана Франка // Дей О. І. Сторінки з історії української фольклористики. К., 1975.
 5. Житє і слово. 1894. Т. 2. Кн. 3.
 6. Житє і слово. 1895. Т. 3. Кн. 2.
 7. Колесса Ф. Народнопісенна ритміка в поезіях І. Франка // Колесса Ф. Фольклористичні пра­ці. К., 1970.
 8. Маланюк Є. Франко як явище інтелекту // Книга спостережень. Торонто, 1962. Т. 1.
 9. Народні пісні в записах Івана Франка / Упор., вступ. ст. і приміт. О. І. Дея. К., 1981.
 10. Обряди і пісні весільні люду руського в селі Лолин Стрийського повіту / Зібрала О. Рошке- вич. Опрацював І. Франко. 1886 // Весілля: У двох кн. / Упор. текстів, прим. М. М. Шубравської; нотний матер. упор. О. А. Правдюк. К., 1970.
 11. Сапеляк О. Етнографічні студії в Науковому товаристві ім. Шевченка (1898-1939 рр.). Львів, 2000.
 12. Франко А. Діяльність Івана Франка в Етнографічній комісії НТШ // Народознавчі зошити. 2001. № 3. С. 465-470.
 13. Франко І. Вибрані статті про народну творчість / Упор. О. Дей. К., 1955.
 14. Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. К.: Наук. думка, 1976-1986.
 15. Хроніка НТШ. 1900. Ч. 4. С. 18-19.

 

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні