Фома Аквінський

Фома Аквінський

У XIII ст. в Європі знову стали широко відомими праці Арістотеля, які дуже вплинули на розвиток філософії права. Кульмінацією природно-правової традиції є вчення Хоми Аквінського (Thomas Aquinas, 1225-1274), що синтезувало стоїчні, християнські й арістотелівські поняття й ідеї в межах усеосяжної філософської системи. Ця система, відома як томізм, стала офіційною доктриною католицької церкви.

Загальним базисом розуміння права для Аквіната була християнська доктрина й арістотелівська філософія. Його завдання полягало в тім, щоб доказати: людське право - здобуток християнського віровчення.

Але тут постає проблема: конечна підстава (джерело) права -розум чи воля Бога? Загалом, її розв'язання, за Аквінським, залежить від розуміння світобудови. Чи створений наявний світо-устрій Богом, як єдино можливий і розумний? Чи ж Бог, створюючи світ, волів вибрати один із можливих світів? Аквінський, на відміну від Августина, схиляється до того, що вищий пріоритет і твірне начало - це розум Бога.

Зазначимо, що спроба Хоми Аквінського ставити розум вище волі викликала жорсткий спротив теологів Парижа й Оксфорда чверть сторіччя по його смерті. Вони обстоювали волюнтаристичну позицію, згідно з якою вищим пріоритетом і твірним началом є воля Бога.

Таким чином, основа, конечна підвалина Всесвіту, у тому числі й держави, дій людей, - розум. Проте розум багатоликий. Так, окремий закон - це правило й норма конкретних дій людини, і як такий, він має бути їх розумною основою. Загалом, бути практично розумною для людини означає спрямовувати свої дії на досягнення кінцевої мети - блаженства в загробному житті. У розумних вчинках розумної людини ці дві іпостасі розуму мають бути в гармонії. Тому для розумної людини закони -це правила й норми поведінки, що зобов'язують, тобто мають імперативний характер, їм варто підкорятися тому, що вони сприяють досягненню людиною її головної мети

Але мета закону - це й загальне благо, загальна вигода усіх громадян. Вона полягає у створенні передумов для того, щоб кожен мав можливість для досягнення своєї головної мети. З погляду загального блага, закон - найважливіше в соціальному устрої, який веде до загальної вигоди й головної мети життя.

Аквінський розрізняє чотири типи права.

1. Вічний закон як відображення божественного розумного порядку Всесвіту.

2. Божественний закон, що спрямовує людину до її вічного надприродного життя. Адже, згідно з християнською доктриною, земне життя людини є тільки підготовкою до її загробного життя. Тому в системі християнських цінностей божественний закон вище природного права й визначає його межі.

3. Природне право регулює життя людини як природної істоти й спрямовує людину до її природного кінця. За Хомою Аквінським, до природного права належить, наприклад, право на власність.

4. Нарешті, людське, або позитивне, право регулює погрозою покарання дії й учинки людей у певному суспільстві, ґрунтуючись на звичаях і вимогах цього суспільства.

Для концепції природного права природні схильності людей та всесвітній розум - це її підвалини. «Усі ті речі, до яких людина має природну схильність, зазвичай сприймаються розумом як хороші й, отже, як об'єкти її потреб, а протилежні

Ціна: 5грн.
1 2 3

Робота виконана за поданим вище планом, у форматі MS Word, у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення.

Замовити дану роботу Ви можете у будь-який зручний спосіб: заповнивши форму замовлення або зателефонувавши за номером 0978446922 та 0502977376. Оформивши замовлення, ми зв'яжемося з Вами для уточнення всіх деталей та умов придбання даної роботи.

Якщо дана робота Вам не підходить, то ми можемо виконати роботу за Вашою темою під індивідуальне замовлення.


Форма замовлення

Схожі роботи