Формати сучасного телебачення та радіо

План

Формати на радіо. 3

Телевізійні формати. 10


Формати на радіо

Формат на радіо — це унормована цілісність, яка характеризується незмінним набором основних сегментів. Саме ці сегменти і визначають критерії формату, до яких належать:

— плей-лист, в якому запланований ста-більний набір програм, що виходять в ефір у чітко спланований час протягом години;

— набір програм, їхня типологічна характеристика, специфіка верстки протя-гом години, доби і тижня;

— стилістика ефіру (сюди належить схематичність поєднання текстового і музичного елементів, так званий "музичний одяг у мовній інтерпретації", загальний стиль композицій, відсоткове співвідно-шення кількості хітів і шлягерів протягом однієї години);

— ілюстративна музична і шумова бібліотека формату, джингли;

— манера роботи в ефірі ведучих, презентерів, ді-джеїв, тобто творчих працівників станції (частота виходу в ефір, темпоритм мовлення, інтонації, емоції, зміст і форма подачі текстів);

— специфіка подачі музичного і текстового елементів, міксування ("встик" чи "плавно", компонування заставок, джинглів і програм;

— реклама (характерний набір товарів чи послуг, форма подачі реклами, специфіка сценарію, музичного оформлення і голосів, які рекламу озвучують).

Цей основний набір критеріїв, які визначають формат у радіомовленні, має основну загальну мету — формування цільової аудиторії.

Далі розглянемо таке стратегічно важливе для радіомовлення питання, як "формат обирає аудиторію чи аудиторія обирає формат?". Безперечно, чітка форматизація радіоефіру концептуально спрямована на те, щоб:

а) привернути увагу певної аудиторії, яка відзначається необхідними соціально-демографічними характеристиками;

б) привернути увагу рекламодавців (спонсорів, інвесторів), що будуть рекламу-вати певний товар або послуги, які є важли-вими і корисними для аудиторії формату.

З іншого боку, аудиторія впливає на визначення формату і, як стала величина за цільовими характеристиками, також перед-бачає сталі критерії формату. Тому формат радіостанції і її цільова аудиторія — це взаємопов'язані константи, що взаємо-залежать і взаємодоповнюють одна одну

Сталі критерії, які визначають поєднання формату аудиторії та її цільової аудиторії — це лише теоретична база, яка на приктиці може видозмінюватися залежно від багатьох чинників. Наприклад: чому кілька станцій з однаковим форматом, які працюють на одну аудиторію, мають різний рейтинг? Або чому цільова аудиторія з характерною соціально-демографічною характеристикою переваж-но обирає, як правило, одну станцію з кількох, які працюють в одному форматі? Відповіді на ці та інші запитання полягають:

По-перше, у вмінні творчо розвивати основні форматні сегменти і критерії. Для цього потрібно розуміти, що цільова аудиторія переважно обирає те, до чого вона вже давно звикла — відомі прийоми роботи ведучих, рубрики (погода, "пробки" на дорогах, мода, подорожі), знайомі ефірні фонотеки і т. п. Мовляв, все давно відомо і не має ніяких неочікуваних поворотів, новинки з'являються, але вони передба-чувані та відповідають давно відомій фор-мулі: нове — це добре забуте старе, все розраховане на те, щоб нікого не залишити байдужим. Творчий розвиток формату — це робота за одним і тим самим законом (усе вже вибрано наперед, запропоновано в одній обгортці, потрібно лише споживати) плюс те, що необхідне для досягнення оптималь-ного успіху в певний час і за певних обставин — уміння відчути необхідність змін, які не будуть виходити поза форматні канони і критерії.

По-друге, у розумінні переваг стандарти-зації форматного радіоефіру і в униканні не-гативних чинників, які можуть призвести до невідповідності між форматом і аудиторією.

Перевага полягає в тому, що форматне радіо дозволяє прогнозувати прибуток на конкурентному ринку. Формати можна поділити на дві категорії залежно від спрямування слухацького інтересу:

Розмовні формати,

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні