Форматування та нумерація сторінок в OpenOffice Writer

по слову виділяє слово

Потрійне клацання виділяє абзац

Подвійне клацання зліва від текстового поля виділяє рядок

Потрійне клацання зліва від текстового поля виділяє увесь текст

Копіювання, переміщення і видалення фрагментів тексту.

Ці операції виконуються тільки по відношенню до виділеного фрагмента тексту або іншого об'єкту.

1. Копіювання здійснюється командою Правка, Копіювати, копія поміщається в буфер і може багаторазово використовуватися для вставки за допомогою команди Правка, Вставити. Для переміщення фрагмента виконуються команди: Правка, Вирізувати, а потім - Правка, Вставити. Видалення фрагмента тексту виконується по команді Правка, Очистити або при натисненні клавіші .

2. Можна також використовувати кнопки "Копіювати", "Вставити", "Вирізувати" панелі інструментів Стандартна.

3. Переміщати виділений фрагмент можна також шляхом перетягання мишей фрагмента в потрібне місце. А для копіювання необхідно перетягувати фрагмент, утримуючи натиснутою клавішу .

4. Для копіювання можна використовувати Контекстне меню.

Пошук в тексті, заміна

Пошук в тексті і заміна фрагмента здійснюється за допомогою команди Правка, Знайти і замінити.

− В полі "Знайти" вказується зразок пошуку.

− В полі "Замінити на" - зразок заміни.

− Можна так само вибрати додаткові параметри пошуку: облік регістра, тільки слово цілком, пошук подібних слів.

Вставка спеціальних символів "Спеціальний" символ - символ якого немає на стандартній клавіатурі. Щоб вставити спеціальний символ необхідно:

1. Помістити курсор в те місце, де повинен з'явитися символ

2. Виконати команди меню Вставити→Спеціальні символи.

Вибрана послідовність символів відображується в нижньому лівому кутку вікна.

Перевірка орфографії

Для автоматичної перевірки орфографії необхідно виконати Сервіс→Перевірка орфографії або натиснути клавішу . З'явиться відповідне діалогове вікно.

Для успішної перевірки необхідно вибрати мову словника.

Автозаміна

Функція Автозаміни має список виправлень найбільш помилок, що часто зустрічаються, при введенні тексту. Наприклад: "авш" автоматично замінюється на "ваш". У меню Сервіс→Автозаміна відкривається діалогове вікно Автозаміни.

Автозаміна включена за умовчанням. Щоб відключити її необхідно зняти прапорець Формат→Автоформат→При введенні.

Доповнення слова

Якщо ця функція включена, Writer намагається вгадати слово, що вводиться, і автоматично доповнює його при введенні перших же букв.

Щоб відключити цю "послугу" необхідно зняти прапорець Доповнити слова в меню Сервіс→Автозаміна→Доповнення слова.

Тут же можна настроїти:

- Автоматичне додавання пропуску.

- Показувати пропоноване слово як підказку (що з'являється над словом, що вводиться) замість доповнюючого тексту при введенні.

- Змінювати максимальне число записів, що запам'ятовуються для доповнення слова і мінімальну довжину слова.

- Видаляти окремі рядки із списку доповнення слова.

Автоматичне доповнення слова починає працювати тільки після введення слова другий раз.

Форматування і нумерація сторінок в OpenOffice Writer

1. Ваш текстовий документ може містити сторінки з різною орієнтацією

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні