Форвардна валютна операція

довгу позицію, тобто купує контракт.

Укладення контракту не вимагає від контрагентів яких-небудь витрат (якщо не брати до уваги можливі накладні витрати, пов’язані з укладенням угоди).

Форварди можуть передбачати штрафні санкції за їх невиконання.

Форвардний контракт - це контракт, що укладається поза біржею. Оскільки, як правило, дана угода припускає дійсну поставку або купівлю відповідного активу, то контрагенти погоджують зручні для них умови. Тому форвардний контракт не є стандартним контрактом. У зв'язку з цим вторинний ринок для нього або дуже вузький, або взагалі відсутній, оскільки важко знайти яку-небудь третю особу, інтересам якої точно б відповідали умови форвардного контракту, укладеного виходячи з інтересів двох сторін. Таким чином, ліквідувати свою позицію за контрактом один із учасників, як правило, зможе лише за згоди свого контрагента (недолік форвардного контракту).

До позитивних моментів проведення форвардних валютних операцій можна віднести те, що вони надають більше можливостей для маневру. Тоді як операція "спот" має бути виконана або відкладена практично негайно, форвардні контракти залишають час для здійснення аналізу, контролю і проведення необхідного коригування.

Однак слід мати на увазі той факт, що при укладанні форвардного контракту валютний ризик значно зростає, оскільки збільшується ймовірність непередбачуваної зміни курсу валюти на дату поставки, а також ризик щодо неплатоспроможності партнера. Тому під час укладання форвардної операції клієнт обов'язково повинен мати відповідні кошти — залишок на рахунку чи кредитну лінію — для покриття цього ризику

  

2. Методи котирувань форвардного курсу 

До таких методів належать:

метод «аутрайт» (угоди аутрайт). За котирування методом «аутрайт» банк вказує для клієнтів як повний спот-курс, так і повний форвардний курс, а також термін та суму поставки валюти.

Операція аутрайт означає, що продавець зобов’язується продати, а покупець – купити валюту в установлений строк за зафіксованим наперед курсом

3) метод своп-ставок (угоди своп). У більшості випадків на міжбанківському ринку форвардний курс котирується за допомогою своп-ставок.

Форвардні валютні премії та дисконти розраховуються таким чином: 

Де FD (pm, dis) – форвардний диференціал (премія або дисконт);

FR – форвардний курс;

SR – спот-курс;

t – строк дії форвардного контракту, днів 

Угоди своп означають комбінацію двох протилежних конверсійних операцій з різними датами валютування.  

Курс аутрайт - невідкладний курс, в якому враховані премія чи знижка. У разі наявності премії валюта на строк дорожча, ніж готівковий курс, за наявності знижки - дешевша.

Якщо є значення премії і дисконту, можна розрахувати курс аутрайт. Термін "аутрайт" вживається для запобігання плутанини в розумінні умов форвардної операції, коли йдеться про одиничну форвардну угоду (на відміну від операції форвард, яка є частиною операції своп, що являє собою поєднання купівлі на умовах спот з одночасним форвардним продажем).

Форвардні пункти - це абсолютні пункти даного валютного курсу (в одиницях валюти котирування), на які коригується курс спот при проведенні форвардних операцій. Відображають різницю у процентних ставках за конкретні проміжки часу між валютами

1 2 3 4 5 6 7 8 9