Функції електронних таблиць OpenОffice

використовуватимуться як імена полів записів.

Існує ряд обмежень, що накладаються на структуру бази даних,:

 • · перший ряд бази даних повинен містити імена полів, що не повторюються, і розташовуватися в одному рядку;
 • · для імен полів слід використовувати шрифт, тип даних, формат, рамку, відмінні від тих, які використовуються для даних в записах;
 • · таблицю слід відокремити від інших даних робочого листа порожнім стовпцем і порожнім рядком;
 • · інформація по полях має бути однорідною, тобто тільки цифри або тільки текст.

Робота з будь-якою базою даних полягає в пошуку інформації по певних критеріях, перегрупуванні і обробці інформації.

Сортування даних в таблиці здійснюється через команду Дані → Сортування або "гарячі клавіші" Сортування за збільшенням і Сортування по убуванню. (мал. 26)

Мал. 26

Наприклад, відсортувати таблицю прізвище, що містить, і пів так, щоб уся жіноча стать стояла за абеткою і увесь чоловічий.

Виділимо таблицю з даними. Дані → Сортування. У вікні Сортувати по вибрати підлогу (це заголовок таблиці), вікні Потім по вибрати прізвище. (мал. 27). Отримаємо (мал. 28)

 Мал. 27

 Мал. 28

За допомогою команди Дані→Фільтр→Автофільтр здійснюється вибір даних за критерієм. При цьому в осередках, де розташовуються заголовки, з'являються кнопки (стрілка). При натисненні на них з'являється меню з умовами відбору автофільтру (мал. 29).

 Мал. 29

Стрілки, що з'явилися в осередках, міняють колір з чорного на синій, тим самим видно в якому стовпці зроблена вибірка. Після роботи з вибраним списком, потрібно повернути увесь стовпець даних для подальшої роботи з ним.

При запуску команди Дані→Фільтр→Стандартний фільтр з'явиться можливість вибирати рядки, що задовольняють поставленим умовам.

Мал. 30

 Збереження документу

Для збереження документу вибираємо Файл→Зберегти як, потім вказуємо шлях, тобто вибираємо диск, теку. За умовчанням документ зберігається у форматі ods (формат OpenOffice. org. Calc). Але можливе збереження файлу і в інших форматах. Розглянемо збереження у форматі MS Office Excel. Для збереження файлу необхідно вибрати команду в меню Файл→Зберегти як і в списку форматів вибрати формат Microsoft Excel 97/2000/XP (. xls), як показано на малюнку 31.

Мал. 31

Також формат MS Office Excel, для збереження документів можна поставити за умовчанням (мал. 32): Сервіс→Параметри→Завантаження/Збереження→ Загальні. У підгрупі Формат файлу за умовчанням вказати Тип документу - презентація, Завжди зберігати як - Microsoft Excel 97/2000/XP.

 Мал. 32

Використані джерела

 1. Булах І. Є
  , Лях Ю. Є. , Марценюк В. П. , Хаїмзон І.  І. Медична інформатика. Підручник для студентів ВМ(Ф)НЗ ІІІ-ІV р. а.  — Тернопіль: Укрмедкнига, 2008.  — 308 с.
 2. Марценюк В.  П. Медична інформатика. Проектування та використання баз даних.  — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.  — 178с.
 3. Марценюк В. П. , Семенець А.  В. Медична інформатика. Інструментальні та експертні системи.  — Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.  — 222 с.
 4. Марценюк В. П. , Кравець Н.  О. Медична інформатика. Методи системного аналізу.  — Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.  — 177 с.
 5. Багдасарьян С.   М. Проблемы медицинской информации / С. М. Багдасарьян. — М. : Знание,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні