Генезис релігії, її ранніх форм

в релігійній формі відображається зміна пір року, зміна поколінь у людей та тварин, проростання рослин з насіння, а також уявлення про народження людини, її смерть та потойбічне існування душі.

Із занепадом первісної общини й розшаруванням суспільства з численного сонму духів виокремлюються наймогутніші представники надприродного світу — боги. З переходом від материнського роду до патріархального жіночі божества поступаються місцем чоловічим. Великого значення набуває культ предків — родоначальників племені, роду, сім’ї. У релігійній міфології на перший план висувається образ бога-батька, який відображав реальну владу голови великої патріархальної сім’ї. Поступово складається пантеон, в якому у своєрідній формі відображається земна соціальна ієрархія. Особливе місце посідає бог-покровитель наймогутнішого племені в союзі племен.

Поступово релігія використовується також для зміцнення впли­ву родової верхівки — вождів, старійшин — на рядових членів роду. Складається інститут жерців — професійних священнослу­жителів, які керували релігійними церемоніями та святкуваннями і здійснювали жертвопринесення на честь богів.

Однак ранні релігії ще не здатні були перетворитися на довершену систему. Нерідко окремі їх елементи існували в більш чи менш відокремленому вигляді. Так, окремі культи існували часом у межах навіть одного племені або союзу племен. У багатьох регіонах Африки, Азії, Південної Америки, а також в Океанії родоплемінні культи існують і нині.

Література

  1. Єришев А. О. Релігієзнавство: Навч. посібник. — Розд. 3. — К.: МАУП, 1999.
  2. Калінін Ю. А., Харьковщенко С. А. Релігієзнавство: Підручник для студ. вищ. шк. — Розд. 2, 3. — К.: Наук. думка, 1997.
  3. Релігієзнавчий словник. — К.: Четверта хвиля, 1996.
  4. Велесова книга: Легенди. Міти. Думи. Скрижалі буття українського народу. 1 тис. до н. д. — 1 тис. н. д. / Упорядк., ритм. пер., підг. автентичн. тексту, довідк. мат. Б. Яценка. — К.: Велесич, 7502, 1995.
  5. Мифологии древнего мира / Пер. с англ. — М.: Наука, 1977.
  6. Элиаде М. Аспекты мифа. — М.: Инвест-ППП, 1995.
  7. Токарев С. А. Ранние формы религии. — М.: Политиздат, 1990.
  8. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. — М.: Республика, 1994.
  9. Костюхин Е. А. Типы и формы животного эпоса. — М.: Наука, 1987.
1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні