Глобальна мережа правової інформації GLIN

Глобальна мережа правової інформації GLIN

Для науковців, які працюють у галузі права, законотворців, юристів з міжнародної торгівлі та багатьох інших фахівців украй необхідним є знання не тільки вітчизняного законодавства, а й міжнарод­ного, так само як законів інших країн. Задовольнити таку потребу мала на меті Міжнародна правова база даних, створена 1976 року на базі Бібліотеки Конгресу США (The Library of Congress of the United States of America, http://lcweb. loc. gov). Ця база виправдала себе як простий та ефективний засіб швидкого і надійного доступу до складових правового середовища різних країн і з часом видозмінилася у Глобальну мережу правової інформації (GLIN, Global Legal Information Network, http://www. loc. gov/law/glin/, рис. 1).  

Рис. 1 Домашня сторінка GLIN

GLIN було засновано на таких принципах:

 • ·достовірності джерел. Документи надаються урядами кра­їн — учасниць проекту на основі офіційних текстів (з офіційного національного журналу із законодавства країни);
 • ·простоти пошуку юридичних документів
  Система може використовуватися тими, хто не має досвіду роботи з автоматизованими базами даних, і буде зрозумілою для осіб з різних культурних та освітніх середовищ;
 • ·багатонаціональної орієнтації. GLIN відкрита для нових учас­ників з будь-якої країни світу.

Членом GLIN є й Україна. Секретаріат Верховної Ради України опрацьовує інформаційні бюлетені «Вісник Верховної Ради України» згідно з ідеологією та технологією робіт, прийнятими в GLIN, готує англійською мовою резюме законів України та постанов ВРУ з використанням тезауруса GLIN, надсилає їх разом з відсканованими повними текстами документів через мережу Інтернет до Бібліотеки Конгресу США, а також готує пропозиції щодо нових термінів для включення до тезауруса GLIN.

Можливості GLIN доступні і для учасників системи (СONTRIBUTOR), які підтверджують свій статус введенням іден­тифікатора і пароля, і для будь-яких інших зацікавлених осіб (GUEST). Основні елементи бази даних GLIN такі:

 • ·повні тексти документів офіційною мовою держави походження;
 • ·резюме або витяги з документів англійською мовою;
 • ·тезауруси англійською та іншими офіційними мовами.

У GLIN використовуються такі тезауруси:

 • ·тезаурус GLIN (Thesaurus for the Global Legal Information Network) — англомовний тезаурус, який розвивається з 1950 року. Він декларується як незвичайний і, можливо, унікальний засіб пошуку правової інформації через прагматичність, орієнтацію на тривале використання, багатофасетність індексування світового законодавства;
 • ·словник індексів законодавства (Legislative Indexing Vocabulary, LIV) — тезаурус, розроблений Службою досліджень Конгресу (Congressional Research Service) для роботи з матеріалами щодо законодавства та державної політики;
 • ·тезаурус тематичних термінів для графічних матеріалів (Thesaurus for Graphic Materials I: Subject Terms, TGM_I), який містить тисячі термінів і численні перехресні посилання для індексування візуальних матеріалів;
 • ·тезаурус жанрів і фізичних характеристик графічних матеріалів (Thesaurus for Graphic Materials II: Genre and Physical Characteristic Terms, TGM_II), розроблений підрозділом гравюр і фотографій Бібліотеки Конгресу (Prints and Photographs Division) з введенням інформації з інших сховищ архівних зображень.

Для створення, підтримки і роздрукування тезаурусів використовується новітня платформонезалежна інтерактивна система управління тезаурусами Lexico (розробник — Project Management Enterprises, Inc. ). Система створена на основі мови програмування Java, підтримує клієнт-серверну архітектуру з тонким клієнтом, доступна через Web. Lexico забезпечує створення інтерактив­них тезаурусів, які містять

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні