Глобалізація і економічний розвиток

Розвиток підприємництва: діагностика, стратегія, ефективність. - К.: Вища школа. - 1995, 265 с.

5. Децовський Й.Й. Особливості формування регіональної інформаційно-консультаційної служби: проблеми й пошуки/ В кн. Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві. Збірник наукових праць, № 1.-К.:ІАЕ, 1999.-С. 75-78.

6. Дорогунцов С.І., Борщевський П.П., Данилишин Б.М. Удосконалення управліня природокористуванням в АПК . -К., 1992.-228с.

7.   Дорогунцов С.І., Братчук Л.Й. Раціональне використання основного природного багатства України її земельних ресурсів. - В кн. "Власний статус і проблеми раціонального використання земель": Матеріали Міжнар. наук. конф. в двох частинах (Київ, 29-31 травня 2000 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. - К.: РВПС України НАН України, 2000.- Ч. 1, с. 4-8.

8. Друкер П.Ф. Нововведения и предпринимательство. / Реф. сб. Проблемы управления экономикой. вып. 23.

Предпринимательство в промышленно развитых странах. -М., 1992.-С. 22-27.

9. Друкер П.Ф. Управление, нацеленное на результаты: Пер. с англ. - М.: Технол. шк. бизнеса, 1993. - 192 с.

10. Екологічне законодавство України: Законодавчі акти. Ч. 1 / Під ред. В.І.Андрейцева. - Полтава: Полтавський літератор, 1997.-644с.

11. Екологічне законодавство України: Законодавчі акти. Ч. 2 / Під ред. В.І.Андрейцева. - Полтава: Полтавський літератор, 1997.-644с.

12. Загородній А., Чемерис А. Підприємництво та ризик. // Діло. - 1998. -№55, червень. - с. 15.

13. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 року. Екологія і закон: Екологічне законодавство України. Кн. 1. / Відпов. ред. В.І.Андрейцев. - К.: Юринком Інтер, 1997. - 660 с.

14. Закон України "Про підприємництво" / Закони України. - Т. 1,-С. 310-331.

16. Львов Ю.А. Основы экономики и организации бизнеса. -СПб.: Формика, 1992. - 225 с.

17. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - К.: Хагард-Демос, 1993. - 785 с.

18. Мюллер П., Жербо Ф., Фор А. Сельское предпринимательство: фермеры, ремесленники, торговцы, местные власти. / Реф. сбор. Проблемы управления экономикой, вып. 23. Предпринимательство в промышленно развитых странах. - М., 1992. - С. 22-27.

19. Научные основы рационального использования и охраны природных ресурсов Полесья Украины. - К.: Наукова думка, 1993.-196 с.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні