Горигорій Грабянка та Самійло Величко як узагальнення досвіду козацьких літописів

Апанович Е.М. Рукописная светская книга ХVІІІ века на Украине.– М., 1983; Корпанюк М.П. Крайове та козацьке компілятивне літописання як історико-літературне явище.– К., 1997; Дзира І.Я. Козацьке літописання 30–80-х рр. ХVІІІ ст.: джерелознавчий та історіографічний аспекти.– К., 2006.Калакура Я.С. Українська історіографія. Курс лекцій.– К., 2004.– 495 с.
1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні