Готичний стиль в архітектурі Західної Європи

Зміст

 

Вступ

1. Поняття готичного стилю у мистецтві.

2. Готичний стиль в архітектурі Західної Європи

3. Готичний стиль у Франції

3. 1. Собор Паризької Богоматері

4. Готичний стиль в Німеччині

5. Готичний стиль в Англії

6. Готичний стиль в Італії

Висновок

Короткий термінологічний словник

Список використаної літератури


Вступ 

Мистецтво середньовіччя довго залишалось неприйнятим. Але прийшло осмислення, й прибливість цього мистецтва заворожила серця людей, втомлених від спрощених норм класицизму.

В ХІІ ст. виникає архітектурна революція, яка видозмінила середньовічне зодчество.

Про готичний стиль немало написано в науковій літературі. Вивченням цього направлення в світовій культурі займались такі архітектори як П’єр де Монтеру, Ежен Монапасєн та інші. Цей стиль своєрідний, він буквально видозмінив середньовічне зодчество. Храмові будівлі набули готичну вертикаль. Для багатьох людей цей стиль привабливий тим, що храми звільнились від вантажності, важкості, масивності. Приміщення стали здаватися більш світлими й просторими, стіни стали як би непомітними. Собори ні зовні, ні всередині не здаються гнітючими

Вони являються скоріше як втілення діяльного життя середньовічного міста. Вони розраховані на багатолюддя, щоб навколо кипіло життя.

 Велика радість відкриття шедеврів мистецтва, століттями пролежавши в землі після гибелі утворившої їх цивілізації. В епоху Відродження таку радість відчували першовідкривачі античності, відкопуючи мармурну статую ідеальних пропорцій або дивовижно розписану амфору; радість – разом з негодою тих, хто, стверджуючи християнську віру, заперечував культурний спадок давнього язичного світу. А все ж мистецтво середньовіччя довго перебувало прихованим, хоч і не в землі, але не менш надійно під тяжким пластом нерозуміння.

Ціллю роботи являється відображення розвитку готичного стилю в Західній Європі з часів його зародження у Франції в середині ХІІ ст. і до наших днів. Завданнями роботи являються:

  1. Описання різних готичних архітектурних ансамблів.
  2. Відображення нових елементів в храмовій системі.
  3. Визначення, наскільки широко досліджуваний стиль знайшов своє місце в храмових забудовах досліджуваних країн.
  4. Дослідження національних особливостей готичного стилю в різних державах.  

Поняття готичного стилю у мистецтві.  

Готичний стиль — це художній стиль, що виявився завершальним етапом у розвитку середніх століть культури країн Західної Європи (між серединою XII і XVI століть). Термін «Готика» введений в епоху Відродження як зневажливе позначення всього середньовічного мистецтва, що вважалося «варварським».

Готика зародилася в Північній частині Франції (Ільде-Франс) у середині XII ст. і досягла розквіту в першій половині XIII ст.

Готика розвивалася в країнах, де панувала католицька церква, і під її егідою феодально-церковної основи зберігалися в ідеології і культурі епохи Готики. Готичне мистецтво залишалося переважно культовим по призначенню і релігійним по тематиці: воно було співвіднесено з вічністю, з «вищими» ірраціональними силами.

Відомо, що готичний художній стиль, визначився у своїх типових рисах під час розвитку західноєвропейської середньовічної художньої культури. Беручи початок в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні