Громадська думка і влада

ці психологічні переваги випаровуються. Нумерація варіантів відповіді потраплятиме на очі респондентові лише в тому разі, коли тільки крайні позиції шкали (або крайні й середня) мають вербалізовані позначки та застосовується, наприклад, така картка:

 

Що стосується взаємозв'язку між цифровим позначенням кодової позиції кожного з варіантів відповіді та наданням йому певної ваги, то ці міркування набуватимуть принципового значення лише в тому разі, коли застосовуватиметься якась програма обробки даних, в якій «жорстко зашита» така залежність. Тому в бланку інтерв'ю запитання, що містить стимулюючий підхід до подолання вагань респондента, може набувати такого вигляду:

Якою мірою Ви довіряєте Ім'ярек?

Цілком довіряю                           1

Радше довіряю                            2

Радше не довіряю                        З

Зовсім не довіряю                        4

Важко відповісти                         9

Зауваження:

1. У деяких соціологічних службах існує низка домовленостей з інтерв'юерами, в тому числі й щодо подання варіантів відповіді. Наприклад, респондентові зачитується виключно той текст, який надрукований малими літерами; не зачитується той, що надрукований великими літерами.

2. Кодифікація варіантів відповіді в подальшому прикладі в жодному разі не пов'язана з наданням такої ж ваги під час підрахунків середньозваженого. Кодифікація «Важко відповісти» дев'яткою є ще однією конвенцією; потім, за потреби в подальшому аналізі усіх «вагань», полегшується та прискорюється процедура виокремлення цих відповідей.

Кількість варіантів відповіді. Деякі соціологічні служби застосовують врівноважену трьохбальну шкалу для оцінки довіри з «клапанним» варіантом відповіді «Важко відповісти». Але коли в подальшому передбачено відстежування певних можливих змін, тобто аналіз динаміки змін довіри до того чи іншого політичного діяча, то з необхідністю постає питання про підрахунок середньозважених

Трьохбальна шкала в такому разі далеко не найкраще рішення, доцільніше практикувати застосування п'ятибальної шкали. Використання більш чутливих шкал, аніж п'ятибальна, значною мірою ускладнює розуміння цих шкал пересічними респондентами під час масових опитувань, що неодноразово зазначалося в методичній літературі та підтверджувалось у практиці проведення опитувань.

Тому, виходячи з усього сказаного, для вивчення громадської думки щодо довіри до політичних діячів у масових опитуваннях кращим рішенням, на нашу думку, є така конструкція запитання зі стимулюючою подолання вагань респондента технікою: «Якою мірою Ви довіряєте Ім'ярек? Цілком довіряю. Радше довіряю. Радше не довіряю. Зовсім не довіряю. Важко відповісти».

Блок запитань щодо довіри. В практиці проведення опитувань, як правило, ставиться низка запитань щодо довіри -до різних інституцій і політичних та державних діячів, кількість яких може досягати більш-як два десятки. Така чисельність однотипних запитань, особливо під час інтерв'ю, перетворює його на доволі монотонну процедуру, призводить до втомлення опитуваного і, відповідно, впливає на якість отримуваної інформації, що неодноразово підтверджувалося спостереженнями інтерв'юерів. Задля зниження монотонності доцільно за великої кількості запитань щодо довіри розділити всю їх сукупність принаймні на два підблоки запитань, відокремивши їх один від одного хоча б кількома іншими запитаннями.

Блок запитань про довіру з чималою їх кількістю доцільно,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13