Характеристика і порушення уваги. Методи корекції та розвитку уваги

План 

1. Характеристика уваги.  

2. Порушення уваги.  

3. Особливості розвитку уваги на різних вікових етапах.  

4. Методи корекції та розвитку уваги.  

Список літератури.   


1. Характеристика уваги

 УВАГА - це спрямованість і зосередженість психічної діяльності на певних об'єктах.

 Це психічний стан, що характеризує інтенсивність пізнавальної діяльності і виражається в її зосередженості на порівняно вузькій ділянці (дії,предметі, явищі).

 Виокремлюють такі форми прояву уваги:

 — сенсорна (перцептивна);

 — інтелектуальна (розумова);

 — моторна (рухова)

 Основним функціями уваги є:

 — активізація необхідних і гальмування непотрібних у даний момент психічних і фізіологічних процесів;

 — цілеспрямований організований відбір інформації, що надходить (основна селективна функція уваги);

 — утримання, збереження образів певного предметного змісту доти, докине буде досягнуто цілі;

 — забезпечення тривалої зосередженості, активності на одному й томусамому об"єкті;

 — регуляція і контроль протікання діяльності.

 Увага пов'язана з інтересами, нахилами, покликанням людини, від її особливостей залежать і такі якості особистості, як спостережливість, здатність відзначати в предметах і явищах малопомітні, але істотні ознаки.

 Увага полягає в тому, що певне уявлення чи відчуття посідає головне місце у свідомості, витісняючи інші. Ця значна міра усвідомленості враження і є основним фактом чи ефектом уваги. Як наслідок виникають деякі другорядні ефекти, а саме:

 — аналітичний ефект уваги — це уявлення стає детальнішим, у ньому ми помічаємо більше подробиць;

 — фіксуючий ефект — уявлення стає стійкішим у свідомості, не так легко зникає;

 — підсилюючий ефект — враження, принаймні в більшості випадків, робиться сильнішим: завдяки включенню уваги слабкий звук здається дещо голоснішим.

Усім видам уваги притаманні такі властивості.

 Стійкість - тривале спрямування уваги на певний об'єкт. Ця властивість є однією з умов завершення будь-якої справи, і навпаки: часте відволікання уваги заважає доведенню розпочатої роботи до кінця. Тому треба виділити і усвідомити чинники, які впливають на стійкість уваги. Це насамперед розуміння людиною важливості її роботи; уміння знаходити у своїй діяльності нові боки; нові шляхи розв'язання задач; це такі якості особистості, як працьовитість, допитливість, сформоване і розвинуте почуття обов'язку.

 Розсіяність - властивість, протилежна стійкості, вона полягає в неспроможності людини тривало спрямовувати свою увагу на певний об'єкт.

Таблиця 19.

Характеристики уваги

Вид уваги

Умова виникнення

Основна характеристика

Механізм

 

Мимовільна

Дія сильного, контрастного чи значущого подразника, який викликає емоційний відгук

Мимовільність,

легкість виникнення і переключення

Орієнтовний рефлекс чи домінанта, що характеризує більш-менш стійкий інтерес особистості

Довільна

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні