Характеристика сензитивних періодів шкільного віку

Характеристика сензитивних періодів шкільного віку

 Психічний розвиток в онтогенезі представляє собою послідовний ряд переходів від одного ступеня розвитку до іншого. Ця стабільність розвитку є об’єктивною реальністю, а не результатом умовного поділу безперервного процесу (Л. С. Виготський, А. Валлон). Разом з тим, як зазначає Б. Г. Ананьєв, ми не оперуємо даними про те, як поступово складається весь цей процес, як кожна попередня стадія є генетичною основою для наступних стадій розвитку, що є постійною і змінною “величинами” психічного розвитку, які новоутворення розвитку тощо (1957).

   На думку Н. С. Лейтеса для розуміння психічного розвитку дитини першочергове значення мають дані, які нагромаджуються в психології, про вікову чутливість, як особливий відгук на оточуюче, яка по-своєму характеризує кожний вік. Різна вікова чутливість на різних періодах дитинства, тимчасове підвищення її рівня і зміна її спрямованості призводять до того, що в роки дозрівання закономірно наступають так звані “сензитивні періоди”, коли виявляються сприятливі умови для розвитку психіки в тих чи інших напрямках, а потім ці можливості поступово або різко слабшають. Термін “сензитивний період” використовується для позначення відрізка часу, в який певний набір стимулів справляє найбільший вплив на розвиток функції, ніж до і після. Фактично сензитивний період представляє собою період найбільшої пластичності, під час якого структура і функція демонструють свою здібність до модифікованої мінливості у відповідності зі специфікою зовнішніх умов[ 5 ].

   Про сезитивні періоди Л. С. Виготський писав: “У цей період певні впливи мають чутливий вплив на весь хід розвитку, викликаючи у ньому ті чи інші глибокі зміни. У інші періоди ті ж самі умови можуть виявитися нейтральними або навіть мати зворотній вплив на хід розвитку. Сензитивні періоди співпадають повністю з тим, що ми називали оптимальними термінами навчання” [3;197].

   Найбільш відомий і описаний у віковій психології приклад сензитивного періоду – це роки оволодіння дитиною мовленням (з 1 року до 3 років). Про цей період пише О

М. Леонтьєв, розглядаючи питання про “функціональні органи” як фізіологічну основу здібностей. Він зокрема зазначає, що для деяких функціональних органів можуть бути достатньо точно вказані так звані сензитивні періоди, тобто періоди, коли їх формування проходить найбільш швидко і особливо ефективно. Відомо, наприклад, що у ранньому дитинстві легко і швидко розвивається мовленнєвий слух, артикуляція і складається враження спонтанного розвитку мовлення. З іншого боку, якщо розвиток мовлення в силу певних виняткових умов затримується на кілька років, то розвиток його вкрай ускладнюється.

   Підтримуючи ідею Л. С. Виготського, Б. Г. Ананьєв підкреслює: “Сензитивні періоди, про які говорив Л. С. Виготський, безсумнівно, існують перш за все – в аналітичній діяльності мозку. Про їх існування передбачав ще К. Д. Ушинський, який вважав своєчасність навчання (у відповідності з можливістю дитячого розвитку, яка настає) одним з головних принципів дидактики[3].

   Існування сензитивних періодів визнається, проте вони різко стають предметом психологічних досліджень. Разом з тим, інтерес до цього аспекту вікового розвитку зростає, про що свідчать Міжнародні психологічні конгреси, симпозіуми, конференції, семінари, круглі столи.

   Зокрема І. С. Розенблат, на основі експериментальних даних, стверджує, що швидкість наступання, ефективність і тривалість сензитивного періоду залежить від особливостей попередніх періодів і специфіки даного періоду; крім того було встановлено, що всередині самого сензитивного періоду виступають певні фази розвитку. За Розенблатом “зміна сензитивного періоду одночасно перериває і

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні