Характерні особливості філософської думки Київської Русі

План

1. Роль християнства у становленні києворуської філософської думки та його співіснування з дохристиянським світоглядом.  

2. Філософські ідеї у творчості давньоруських книжників та в пам’ятках літератури  

3. Характерні особливості філософської культури Київської Русі


1. Роль християнства у становленні києворуської філософської думки та його співіснування з дохристиянським світоглядом

 Становлення української філософської думки відбувається у межах культури Київської Русі. Звичайно, неможливо визначити більш-менш точно момент «виникнення» філософії. Його просто не було. Адже становлення філософії, що являє кардинальне зрушення в історії людського мислення, – не одноразовий акт.

Найдавніші збережені пам'ятки писемності Київської Русі, що є джерелом пізнання історії філософської думки народу, датуються кінцем X – серединою XI ст. На думку деяких дослідників, наприкінці X ст. була написана включена до складу «Повісті временних літ» «Промова філософа», де лаконічно відтворюється відповідно до християнського віровчення історія створення світу. У середині XI ст. створюється «Слово про Закон і Благодать» Іларіона, «Ізборники Святослава» 1073 та 1076 pp. та низка інших пам'яток, що насичені глибинним філософським змістом

Істотне значення для розвою тогочасної філософської думки мало запровадження на Русі християнства. Завдяки цьому Київська Русь одержує можливість прилучитися до досягнень світової культури. Інтенсивні контакти із Візантією, Болгарією дають змогу використовувати як джерело розвитку філософської думки здобутки античної і візантійської філософії. Твори візантійської та болгарської літератури переважали у загальному фонді пам'яток світової культури того часу, що засвоювались у процесі становлення й розвитку філософської думки Київської Русі. Але вони не вичерпують цього фонду. До певної міри він включав і здобутки культури народів Західної Європи і Сходу. Мабуть, безпосередньо із сирійської мови здійснюється переклад повісті про Акира Премудрого. З давньоєврейської перекладається біблійна книга «Есфірь», «Йосипон» тощо. Вірогідно, з грузинської був виконаний на Русі переклад Сказання про іверську царицю Динару.

 На Русі були відомі окремі церковні твори, княжі житія, створені представниками чеської культури, що містили виклад, у тому числі й по-філософському значущих ідей.

 Але роль християнства не обмежується функцією простого ретранслятора на вітчизняний грунт здобутків світової культури. Адже різниця потенціалів вітчизняного, що здійснював перші кроки на шляху становлення філософської думки, та іноземного, засвоюваного, який спирався на майже тисячолітній досвід розвитку філософської культури, могла забезпечити творчий здобуток лише за наявності в києво-руській духовності певних могутніх стимулів, що спонукали б до напруженої інтелектуальної праці щодо осмислення складного теоретичного матеріалу. У створенні таких стимулів велика роль належить християнству, що виступає у функції своєрідного каталізатора процесу, який супроводжував засвоєння світових ідейних надбань у культурі Київської Русі, але християнські ідеї в Україні засвоювалися з урахуванням тих традицій, які уже склалися раніше, у тому числі язичництва.

 

2. Філософські ідеї у творчості давньоруських книжників та в пам’ятках літератури

Про філософію Київської Русі, про її рівень прийнято судити по творчості таких видатних давньоруських книжників, як Іларіон Київський, Лука Жидята, Феодосій Печерський, Нестор, Володимир Мономах, Климент Смолятич, Кирило Туровський, Данило Заточеник та ін.

Першими

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні