Християнська мораль

План

1. Джерела раннього християнства.

2. Особливості християнської моралі.

3. Християнські заповіді.

4. Християнство і гуманізм.

5. Християнський критерій моральності.

Список використаної літератури

 

1. Джерела раннього християнства.

Християнство, безперечно, є одним із найвеличніших явищ в історії людства. Нами мимоволі опановує відчуття здивування, коли ми вивчаємо історію християнської церкви: вона налічує вже два тисячоліття і все ще стоїть перед нами, повна життя, а в деяких країнах є могутнішою, ніж державна влада. От чому все, що так чи інакше сприяє кращому розумінню цього грандіозного явища, набуває величезного практичного значення.

Релігійна мораль є сукупністю етичних понять, принципів, етичних норм, що складаються під безпосереднім впливом релігійного світогляду. Стверджуючи, що моральність має надприродне, божественне походження, проповідники всіх релігій проголошують тим самим вічність і незмінність своїх моральних встановлень, їх позачасовий характер

Норми моральності можуть бути різними в різних релігійних системах. Це пояснюється перш за все тим, що складалися вони в різних країнах, у різних народів, на різних етапах суспільного розвитку.

Як складова частина релігії, релігійна мораль долається у міру подолання релігійний забобонів, у міру затвердження нових етичних принципів і норм в умовах справедливого соціального ладу, вільного від експлуатації і класової нерівності людей.

 

2. Особливості християнської моралі.

Християнська мораль знаходить вираження у своєрідних уявленнях і поняттях про етичне і аморальне, в сукупності певних моральних норм (наприклад, заповідях), у специфічних релігійно-етичних відчуттях (християнська любов, совість тощо) і деяких вольових якостях віруючої людини (терпіння, покірність і ін. ), а також в системах етичного богослів'я і теологічної етики. Усі разом перераховані елементи складають християнську етичну свідомість.

Головною особливістю християнської (як і взагалі будь-якої релігійною) моралі є те, що її основні положення ставляться в обов'язковий зв'язок з догматами віровчення. Оскільки “богооткровенні” догмати християнського віровчення вважаються незмінними, основні норми християнської моралі також відрізняються відносною стійкістю, зберігають свою силу в кожному новому поколінні віруючих людей. У цьому полягає консервативність релігійної моралі, яка і в соціально-історичних умовах, що змінилися, несе вантаж етичних забобонів, успадкованих від минулих часів.

Іншою особливістю християнської моралі, зумовленою її ї зв’язком із догматами віровчення, є те, що в ній є такі етичні повчання, які неможливо знайти в системах нерелігійної моралі. Так, наприклад, християнське вчення про страждання-благо, про всепрощення, про любов до ворогів, неспротив злу і інші положення, що перебувають у суперечності з насущними інтересами реального життя людей. Що стосується положень християнства, загальних з іншими системами моралі, то вони отримали в ньому значну зміну під впливом релігійно-фантастичних уявлень.

У стислому вигляді християнську мораль можна визначити як систему етичних уявлень, понять, норм і відчуттів і відповідної ним поведінки, тісно пов'язану з догматами християнського віровчення. Оскільки релігія – фантастичне віддзеркалення в головах людей зовнішніх сил, які панують над ними в їх повсякденному житті, остільки і в християнській свідомості відбиваються реальні міжлюдські відносини в зміненому релігійною фантазією вигляді.

1 2 3