Художня культура Західної Європи початку ХХ століття

План

Вступ. 3

1. Особливості художнього життя культури ХХ ст. 4

2. Модернізм. 4

3. Експресіонізм. 7

4. Кубізм. 9

5. Футуризм. 11

Висновок. 12

Список використаних джерел. 13

 

Вступ

На початку ХХ ст. майже всі європейські держави переживали складний період у своєму історичному розвитку. ХХ ст. – це період буржуазного стану, його інтересів, системи цінностей, моральних принципів та ідеалів. Але головною тенденцією в розвитку культури тих часів була потреба у формуванні нових духовних орієнтирів, своєрідного бачення краси світу, утвердження естетично розвинутої особистості.

Буремні роки буржуазно-демократичних і соціальних потрясінь в Європі мали безпосередній вплив на розвиток культури: змінювалися світоглядні основи, стилі, напрямки в мистецтві, що являла собою ланцюг між різними рівнями духовного життя суспільства.

На початку XX ст

мистецтво набуває низки рис, які не були йому притаманні у минулому, що дало привід окреслити його як мистецтво модернізму.

 

1. Особливості художнього життя культури ХХ ст.

На початку ХХ ст. майже всі європейські держави переживали складний період у своєму історичному розвитку. ХХ ст. – це період буржуазного стану, його інтересів, системи цінностей, моральних принципів та ідеалів. Але головною тенденцією в розвитку культури тих часів була потреба у формуванні нових духовних орієнтирів, своєрідного бачення краси світу, утвердження естетично розвинутої особистості.

Буремні роки буржуазно-демократичних і соціальних потрясінь в Європі мали безпосередній вплив на розвиток культури: змінювалися світоглядні основи, стилі, напрямки в мистецтві, що являла собою ланцюг між різними рівнями духовного життя суспільства.

На початку XX ст. мистецтво набуває низки рис, які не були йому притаманні у минулому, що дало привід окреслити його як мистецтво модернізму. Особливо кидається в очі прагнення до новизни, намагання художників-модерністів вразити, шокувати своєю творчістю і стилем життя, які стали тепер нерозривними. Стилі і напрямки змінюють один одного з небувалою для історії культури швидкістю, навколо митців бурлить ажіотаж, пов’язаний зі славою і скандалами; дуже багато тут сюрпризів, експериментів і протиріч. Однак, це зовсім не доводить поверховості мистецтва XX ст. , а скоріше свідчить про наполегливу працю, постійні пошуки вираження, стилю і форми. Так само як раніше художник боровся з матеріалом, у XX ст. він змагається зі змістом і формою; якщо раніше тільки камінь чинив опір скульптору, то тепер треба перемагати і камінь, і глядача.

2. Модернізм

 Модернізм (авангардизм) - сукупна назва сформованих у 1900-ті роки художніх тенденцій, для яких характерне програмне, виражене в полемічно-бойовій формі (звідси сама назва, узята з військово-політичної лексики) протиставлення себе колишнім традиціям творчості, так само як навколишнім соціальним стереотипам у цілому. Модернізм був націлений на радикальне перетворення людської свідомості засобами мистецтва, на естетичну революцію, що зруйнувала б духовну відсталість існуючого суспільства, - при цьому його художньо-утопічні стратегія і тактика були набагато більш рішучими, анархічно-бунтарськими.

 Не задовольняючись створенням вишуканих «вогнищ» краси і таємниці, що протистоять низинній матеріальності буття, модернізм запровадив у свої образи грубу матерію життя, «поетику вулиці», хаотичну ритміку сучасного міста, природу, наділену могутньою творчо-руйнівною силою, він не раз декларативно підкреслював у своїх творах принцип «антимистецтва», відкидаючи тим

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні