Художня культура Західної Європи початку ХХ століття

себе мистецтвом прийдешнього.


Список використаних джерел

  1. Історія Української та зарубіжної культури: Навчальний посібник/ За ред. С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. – 4-те вид., перероблене і доповнене. – К: Знання-Прес, 2002. – 352 с.
  2. Кордон. Українська і зарубіжна культура: Курс лекцій. – Київ, 2004.
  3. Шевнюк. Українська і зарубіжна культура: навчальний посібник. – Київ, 2002. 
1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні